Skoči do osrednje vsebine

Mobilna aplikacija UJPnet Poslovna analitika

Obveščamo vas, da je na voljo nova mobilna aplikacija UJPnet Poslovna analitika, ki proračunskim uporabnikom omogoča enostaven in hiter dostop do statističnih podatkov.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila je mobilno aplikacijo UJPnet Poslovna analitika razvila v okviru operacije ePlačam, ki je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Uporaba mobilne aplikacije UJPnet Poslovna analitika je na voljo zastopniku proračunskega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) in s strani zastopnika pooblaščeni osebi (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), ki imata urejeno pravico vpogleda v storitev Poslovna analitika v spletni aplikaciji UJPnet.

Mobilna aplikacija UJPnet Poslovna analitika omogoča zastopniku in uporabniku vpogled v:

  • dinamiko plačil (pregled števila plačilnih nalogov in gibanja stanja na podračunu),
  • promet po partnerjih (možnost izbire partnerja in pregled dinamike plačil po partnerju),
  • dinamiko e-računov (pregled dinamike števila in vrednosti prejetih in izdanih e-računov),
  • e-račune po partnerjih (možnost izbire partnerja in pregled dinamike prejemanja in izdajanja e-računov po partnerju) in
  • stroške (pregled stroškov plačilnih storitev prek UJP).

Zastopniku je dodatno omogočen še vpogled v:

  • uporabnike UJPnet (pregled aktivnih pravic uporabnikov spletne aplikacije UJPnet) in
  • uporabo UJPnet (pregled dinamike aktivnosti po uporabnikih spletne aplikacije UJPnet).

Podatki v mobilni aplikaciji UJPnet Poslovna analitika so prikazani v tabelarični in grafični obliki za preteklo obdobje 24 mesecev.

Za dostop do podatkov v mobilni aplikaciji UJPnet Poslovna analitika mora uporabnik, ki še nima urejene pravice do storitve Poslovna analitika v spletni aplikaciji UJPnet, oddati Vlogo za dostop do UJPnet-a, obstoječi uporabnik UJPnet pa Vlogo za dodajanje/spreminjanje pravic v UJPnet-u.

Vse informacije o namestitvi in uporabi mobilne aplikacije UJPnet Poslovna analitika so objavljene na spletni strani UJP.

Za podrobnejše informacije pokličite na telefonsko številko 01/47 51 640 oziroma pišite na elektronski naslov: pps(at)ujp.gov.si