Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni dan beguncev

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Mednarodni dan beguncev je namenjen ozaveščanju o položaju beguncev, ki so morali zaradi konfliktov ali naravnih nesreč zapustiti svojo domovino, hkrati pa spodbuja globalno odgovornost do beguncev. Letos ga obeležujemo že devetnajstič.

Pravica do pribežališča je ena od temeljnih človekovih pravic, ki jo primarno določa Ženevska konvencija o statusu beguncev iz leta 1951 ter Protokol iz leta 1967. Nudenje zaščite beguncem pomeni spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic. Pomeni tudi humanitaren in solidaren odnos države do civilistov, ki so se znašli v oboroženih spopadih oziroma so v svojih državah preganjani. Slovenija si v duhu globalne in evropske solidarnosti in ob upoštevanju regionalnih programov zaščite, razmer v svetu ter lastnih sprejemnih in integracijskih zmogljivosti prizadeva za spodbujanje zakonitih in varnih poti oseb, ki potrebujejo zaščito.

Turčija, Uganda, Pakistan in Libanon so države, ki po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) gostijo največ beguncev, predvsem iz Sirije, Afganistana in Južnega Sudana. 

V okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter s prispevki v sklade in mednarodne organizacije prispeva Slovenija k zmanjševanju vzrokov (nemiri, vojne, revščina, lakota, pomanjkanje priložnosti za zaposlitev in dostojno življenje, podnebne spremembe itd.), zaradi katerih so ljudje primorani zapustiti svoje domove. Projekti, namenjeni neposredni pomoči beguncem, potekajo trenutno v Libanonu, Jordaniji in Ugandi.

Slovenija že od leta 2015 podpira aktivnosti za sirske in palestinske begunke v Libanonu, ki prispevajo k njihovemu ekonomskemu in psihosocialnemu opolnomočenju. Tudi projekt v Jordaniji vključuje sirske begunce, predvsem otroke in ženske, in jim nudi izobraževanje in rehabilitacijo. Prav tako v Jordaniji poteka projekt izobraževanja o nevarnosti min in eksplozivnih ostankov vojne. V obdobju 2015–2019 Slovenija v Ugandi pomaga zagotavljati prehransko varnost in omogoča usposabljanja za samozaposlitev, zlasti za begunke, ki živijo v predmestju Kampale. Ministrstvo za zunanje zadeve namenja pomoč beguncem tudi preko Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA), Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR), Nujnega skrbniškega sklada EU za Afriko ter instrumenta EU za begunce v Turčiji.