Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni dan za odpravo spolnega nasilja v konfliktih

Ob mednarodnem dnevu za odpravo spolnega nasilja v konfliktih obžalujemo, da je spolno nasilje kljub mednarodnopravni prepovedi še vedno sestavni del oboroženih spopadov in drugih konfliktov po svetu, ter pozivamo k izkoreninjenju in doslednemu kaznovanju tega zločina.

Slovenija v svoji zunanji politiki podpira načelo ničelne tolerance do spolnega nasilja v konfliktih, ki lahko predstavlja tudi vojno hudodelstvo, hudodelstvo zoper človečnost ali celo genocid. Junija 2018 smo se v zvezi s tem pridružili Pozivu k ukrepanju za zaščito pred nasiljem zaradi spola v izrednih razmerah, s čemer smo se zavezali, da bomo še bolj dejavni pri preprečevanju in odzivanju na nasilje zaradi spola v izrednih razmerah.

Novembra 2018 je Vlada Republike Slovenije sprejela akcijski načrt za izvajanje resolucij Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (VS OZN) o ženskah, miru in varnosti za obdobje 2018-2020, ki vsebuje tudi aktivnosti na področju preprečevanja spolnega nasilja in nasilja zaradi spola, povezanega s konflikti, in odgovornosti zanju. V skladu s tem je Slovenija aprila letos nastopila na letni odprti razpravi VS OZN o ženskah, miru in varnosti, ki je bila posvečena problematiki spolnega nasilja v konfliktih. Spolnemu nasilju in nasilju zaradi spola v izrednih razmerah, vključno s konflikti, je bila posvečena tudi razprava na dogodku 8. marca 2019, ki ga je Ministrstvo za zunanje zadeve organiziralo skupaj s Platformo SLOGA v okviru Slovenskih razvojnih dni 2019.

Boj proti spolnemu nasilju v konfliktih Slovenija podpira tudi finančno. V letu 2018 smo tako za preprečevanje spolnega izkoriščanja in zlorab v Demokratični republiki Kongo namenili 60 tisoč evrov. V naslednjih treh letih pa nameravamo prispevati 100 tisoč evrov Mednarodnemu odboru Rdečega križa za odzivanje na spolno nasilje v tej državi.

Aktivni smo v podporo mednarodnemu kazenskemu pravosodju, zlasti Mednarodnemu kazenskemu sodišču (MKS), ki ima pomembno vlogo pri pregonu storilcev vojnih hudodelstev in drugih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki dosegajo prag grozodejstev po Rimskem statutu MKS.

Mednarodni dan za odpravo spolnega nasilja v konfliktih je razglasila Generalna skupščina OZN leta 2015 za ozaveščanje, da je treba končati spolno nasilje, povezano s konflikti, počastiti žrtve in preživele tovrstnega nasilja po svetu in izkazati spoštovanje vsem, ki so svoje življenje posvetili, in nekateri med njimi tudi izgubili, izkoreninjenju teh hudodelstev. Obeležuje se 19. junija, na dan ko je leta 2008 VS OZN sprejel resolucijo 1820 (2008), v kateri je obsodil spolno nasilje kot vojno taktiko in prepreko izgradnji miru. Aprila 2019 je VS OZN v zvezi s tem sprejel novo resolucijo, ki potrjuje njegovo zavezanost k odpravi in preprečevanju spolnega nasilja, povezanega s konflikti, ter poudarja pomen pravičnosti in odgovornosti za spolno nasilje.