Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019–2022«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki ga bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo predvidoma v petek, znaša 2,6 milijona evrov. Kohezijska regija Vzhodna Slovenija je upravičena do približno 881.000 evrov, kohezijska regija Zahodna Slovenija pa do dobrega 1,7 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma skoraj 2,1 milijona evrov. 

Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc študentov z vključitvijo gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Tuji strokovnjaki bodo prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Okrepile se bodo tudi druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja. Navedeno bo vplivalo na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih, na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem. 

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.