Skoči do osrednje vsebine

Svet za splošne zadeve tokrat v znamenju širitve EU

Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar se je danes v Luksemburgu udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve, ki je glavno pozornost posvetil širitvi EU, obravnavi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021 - 2027 ter pripravam na junijsko zasedanje Evropskega sveta.

MZZ dr. Miro Cerar in finska ministrica za evropske zadeve Tytti Tuppurainen | Avtor Svet EU

1 / 2

Minister dr. Cerar je podprl prizadevanja za ambiciozen časovni načrt glede pogajanj o novem proračunu EU in za zaključek pogajanj v letošnjem letu. Izpostavil je bistvene prioritete Slovenije in se pri tem zavzel za ohranitev obsega kohezijske ovojnice, kot ga je predlagala Evropska komisija, ter za iskanje rešitev glede predvidenega znižanja sredstev za razvoj podeželja. Opozoril je tudi na pomen uporabe statističnih podatkov za obdobje 2014 – 2016 pri izračunavanju kohezijskih ovojnic. Glede na gospodarsko rast, ki jo beležimo zadnji dve leti, bi bila namreč uporaba podatkov iz kasnejšega obdobja za Slovenijo manj ugodna.

V razpravi o širitvi in stabilizacijskem in pridružitvenem procesu se je zunanji minister dr. Cerar zavzel za kredibilen odziv Sveta na priporočila Komisije glede širitve in pričetka pristopnih pogajanj za Severno Makedonijo in Albanijo ter za sprejem ambicioznih sklepov Sveta. Navedel je, da je državam Zahodnega Balkana, ki dosegajo pogoje za začetek pogajanj z Evropsko unijo, treba posredovati pozitivno sporočilo glede nadaljevanja širitve EU. Pri tem je posebej izpostavil velike reformne dosežke Severne Makedonije in pomen Prespanskega sporazuma ter napredek Albanije.

Po večurni obravnavi so glede Severne Makedonije in Albanije ministri vzeli na znanje priporočili Evropske komisije za začetek pogajanj in njeni pozitivni oceni o napredku obeh držav. V luči določenih časovnih omejitev so pozvali k čim prejšnji odločitvi Sveta EU za začetek širitvenih pogajanj tako za Severno Makedonijo kot Albanijo, kar pa naj ne bo pozneje kot oktobra letos. Ob tem so ministri izrecno pozdravili zgodovinski Prespanski sporazum, ki je rešil dolgoletni makedonsko-grški spor glede imena države.

V nadaljevanju so člani Sveta za splošne zadeve na osnovi osnutka sklepov izmenjali mnenja o pripravah na junijsko zasedanje Evropskega sveta, ki bo obravnaval obsežen dnevni red. Voditelji držav EU bodo tako konec tedna razpravljali o institucionalnih vprašanjih in odločali o imenovanjih na najvišje položaje v inštitucijah EU. Načrtovan je tudi sprejem strateške agende EU za naslednje zakonodajno obdobje.  Evropski svet bo obravnaval tudi vprašanja povezana s proračunom EU, s podnebnimi spremembami, evropskim semestrom, zunanjo politiko in predvidoma s širitvijo EU.

Svet za splošne zadeve se je pri točki o evropskem semestru seznanil s horizontalnim poročilom o priporočilih za posamezne države članice in ga posredoval v formalno potrditev Evropskemu svetu.  Pod točko "razno" se je seznanil z neuradnim dokumentom skupine enako mislečih držav, tudi Slovenije, ki so pozvale k proaktivnemu pristopu k izboljšanju transparentnosti zakonodajnega postopka v Evropski uniji.