Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Marko Maver:»Voda je ključna dobrina za življenje«

Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver je sinoči na Bledu podelil mednarodne nagrade BVF (Blejski vodni festival) 2019 za inovativne projekte na temo vode in se udeležil zaključka festivala.

Cilj Blejskega vodnega festivala je ozaveščanje o pomembnosti čiste pitne vode in trajnostnega upravljanja z vodo. Mednarodne nagrade BVF razpisuje in podeljuje v partnerstvu z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za zaščito okolja in energetiko Republike Hrvaške, v Srbiji ima podporo Ministrstva za kmetijstvo in zaščito okolja, letos pa se je kot partner pridružila še Slovaška, in sicer z Ministrstvom za okolje in Slovaška okoljska agencija.

Podeljene so bile naslednje mednarodne nagrade:

Kategorija Odgovorno do vode korporativna nagrada za mikro podjetja je nagrado prejelo podjetje Zero carbon za projekt myWater ATM. Vzpostavili so tehnološki postopek s katerim pridobijo vodo odlične kakovosti iz zraka, ki si jo lahko uporabniki natočijo na avtomatu v svoje steklenice oziroma plastenke za večkratno uporabo. Posledično se tako zmanjšuje onesnaževanje s plastenkami za enkratno uporabo.  

Kategorija Odgovorno do vode korporativna nagrada za srednja podjetja je nagrado prejelo podjetje Mariborski vodovod za Inovativni zvočni projekt. Projekt vključevanje populacijo z zmanjšano sposobnostjo vida v odgovorno ravnanje z vodnimi viri. S posredovanjem pomembnih informacij o lokacija vodnih virov v sistemu javnega vodovoda, vključno s kakovostjo vode, v zvočni obliki je pomemben korak pri vključevanju širšega kroga uporabnikov, tudi tistih, ki imajo težave z vidom, za odgovorno upravljanje z porečji.

Kategorija Odgovorno do vode korporativna nagrada za nacionalni projekt je nagrado prejelo Hortikulturno društvo Maribor za projekt Tveganje za sušo v Podonavju. Gre za inovativen pristop povezovanja uporabnikov vodnih virov in pristojnih državnih ustanov (ARSO) ter mednarodnih organizacij (ICPDR In ICSRB) za zmanjševanje škod ob sušah v porečjih tako na lokalni, državni in čezmejni ravni. Je konkreten ukrep prilagajanja na podnebne spremembe, ki je pomemben za vse pridelovalce hrane in druge uporabnike vodnih virov in za izvajanje projekta ne potrebujemo novih sredstev, zakonodaje ali novih institucij.

Kategorija Odgovorno do vode korporativna nagrada za individualni projekt je nagrado prejel Jure Pirc za projekt Cryptowater.si – voda na Blockchainu. Projekt omogoča natančnejšo identifikacijo geografske lokacije vodnega vira ter kakovost le tega ob različnih hidroloških situacijah. Pristop je obetaven, ker nadgrajuje obstoječe standardizirane pristope označevanja in uporabnike seznanja z natančno lokacijo vodnega vira ter njegovo kakovostjo. To je pomembno za učinkovit  nadzor vodnega vira in odgovorno ravnanje v porečju.

Podeljena je bila tudi nagrada za najbolj drzen projekt, ki jo je prejel Pascal Rösler iz Nemčije za projekt 2467 km – Potovanje do Črnega morja. Pascal  Rösler je po rekah Isar in Donava na supu preveslal iz Münchna do Črnega morja v Romuniji: 2467 km, 63 dni, 360 ur na supu in 600.000 zavesljajev za ozaveščanje o vse večjem onesnaževanju vode in rek v svetu.

Nagrado za najboljšo podvodno čistilno akcijo, ki je potekala v letu 2018, si je prislužila DPA Vivera Ljubljana za čistilno akcijo reke Ljubljanice.