Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Aleš Prijon v Romuniji o pomenu in vlogi malih in srednje velikih mest

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Državni sekretar Aleš Prijon se udeležuje zasedanja ministrov pristojnih za urbani razvoj v Romuniji. Osrednja tema dogodka je sprejem izjave ministrov z naslovom »Skupnemu okviru za urbani razvoj Evropske unije naproti«. Državni sekretar je na zasedanju izpostavil vlogo in pomen malih in srednje velikih mest ter predstavil prizadevanja Ministrstva za okolje in prostor pri vzpostavljanju teritorialnega dialoga z mesti in drugimi deležniki za zagotavljanje trajnostnega in uravnoteženega prostorskega in urbanega razvoja v Sloveniji in Evropskem prostoru.

V luči večletnega aktivnega sodelovanja držav članic EU, Evropske komisije, Evropskega parlamenta, asociacij mest, mednarodnih programov in organizacij na področju urbanega razvoja in drugih deležnikov, ministri, pristojni za urbani razvoj, po več kot treh letih ponovno poudarjajo pomen in vlogo sodelovanja vseh deležnikov za trajnostni razvoj mest. Po deklaraciji iz Rige (2015) in Dogovoru iz Amsterdama (2016), so izrazili zavedanje o pomenu izvajanja Urbane agende za EU ter izrazili podporo nadaljnjemu sodelovanju in prizadevanjem za skupno oblikovanje okvirjev, ki bodo vsem evropskim mestom zagotavljala, da aktivno vodijo svoje politike v korist prebivalcev mest in njihovega zaledja. Izjava ministrov v Bukarešti je prvi korak na poti k nemški napovedi prenove Leipziške listine o trajnostnih mestih. Z aktivno podporo procesu Urbane Agende za EU, bo v okviru svojega predsedovanja Svetu EU, nadaljevala tudi Slovenija.

Izjava ministrov izhaja iz do sedaj sprejetih dokumentov ter upošteva rezultate in dosežke vseh deležnikov, zlasti evropskih mest, ki so sodelovali v Partnerstvih Urbane agende za EU. Namen deklaracije je izraziti politično podporo nadaljevanju Urbane agende za EU na vseh ravneh. Deklaracija izpostavlja vlogo in pomen mest vseh velikosti pri doseganju uravnoteženega in trajnostnega prostorskega razvoja, ki evropskim državljanom omogoča kakovosten dostop do storitev in zdravega bivanjskega in delovnega prostora. Kot ključno izpostavlja nadaljevanje sodelovanja med državami članicami in mesti ter Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in drugimi deležniki. Slovenija podpira sprejem deklaracije, ob upoštevanju načela subsidiarnosti.

Na srečanju, poleg držav članic EU in Evropske komisije, sodelujejo tudi predstavniki Evropskega parlamenta, Odbora regij, Evropskega ekonomskega in socialnega odbora, Evropske investicijske banke in deležniki drugih pomembnih organizacij in združenj s področja razvoja mest.