Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejele odgovore na poslanska vprašanja dr. Franca Trčka v zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Vlada je sprejela odgovore na pisna poslanska vprašanja dr. Franca Trčka v zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike 2014-2020 in pripravo programskih dokumentov za obdobje 2021–2027. Odgovore bo vlada poslala v Državni zbor RS.

Poslanec ugotavlja, da se Sloveniji v aktualni perspektivi evropske kohezijske politike ponavlja preslaba dinamika črpanja evropskih sredstev, kjer naj bi obstaja resna nevarnost, da bomo sredstva črpali v zadnjem trenutku v obliki ne dovolj premišljenih programov oziroma vsebin. Poslanec vlado sprašuje, kdaj bo pripravila akcijski načrt ustreznejšega črpanja sredstev, katere bodo njegove ključne točke in kakšna bo njegova časovnica izvedbe.

Vlada odgovarja, da je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko (SVRK) Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 že pripravila. Vlada ga je sprejela na svoji redni seji 6. decembra 2018 ter ga posredovala Državnemu zboru RS in Državnemu svetu. Na isti seji je Vlada RS sprejela tudi sklep, da SVRK o izvajanju akcijskega načrta poroča v okviru rednih četrtletnih poročil o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Poslanec dr. Franc Trček je vladi prav tako zastavil vprašanje v zvezi s pripravo operativnih programov za obdobje izvajanje evropske kohezijske politike 2021–2027 in vprašanje glede oblikovanja ločenega organa upravljanja za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.

Vlada odgovarja, da je programski cikel za obdobje 2021–2027 v začetnih fazah, in ocenjuje, da je treba pred odločitvijo o načinu upravljanja in izvajanja evropske kohezijske politike opraviti proces identifikacije naložbenih potreb države. V kolikor se bo v tem procesu pokazalo, da je naslavljanje potreb skozi dva ali več operativnih programov bolj učinkovito, bo vlada  to ustrezno naslovila.