Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za skupnostne storitve in programe za starejše

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«, ki ga bo v kratkem objavilo Ministrstvo za zdravje. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 13 milijonov evrov, od tega skoraj 8 milijonov evrov na območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija in dobrih 5 milijonov evrov na območju kohezijska regija Zahodna Slovenija. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma 10,5 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je razviti, preskusiti in implementirati nova orodja na področju skupnostnih storitev in programov za starejše. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih storitev, prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter sofinanciranje vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. V okviru razpisa se bo obenem izvedla tudi informatizacija procesov s ciljem zagotavljanja kontinuitete obravnave posameznika in zmanjšanja birokratske obremenitve zaposlenih. Vzpostavljene bodo povezave med sistemi zdravstva in socialnega varstva, kar bo prispevalo h kakovostni in varni obravnavi posameznika. 

Javni razpis bo tako starejšim zagotovil dostop do novih storitev, s katerimi se krepi možnost, da kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje v domačem okolju oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe.

Več informacij: Ministrstvo za zdravje.