Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za razširitev poslovne cone Stara vas v Velenju

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza. Za projekt v vrednosti 982.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 604.000 evrov.

Namen projekta je razširitev že obstoječe poslovne cone Stara vas v Mestni občini Velenje. S projektom se zagotavlja ustrezna infrastruktura za hitrejšo rast in razvoj malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest v Šaleški dolini in Savinjski razvojni regiji. Gre za razširitev gospodarske javne infrastrukture na območju obstoječe poslovne cone zaradi dodatnih potreb lokalnih podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost. Z naložbo se na območju velikem približno 8.000 m2 ureja dodatna komunalna infrastruktura, ki zajema izgradnjo cestne infrastrukture, parkirišča, vodovoda, toplovoda, kanalizacije odpadnih voda, hodnika za pešce, kolesarske steze, javne razsvetljave, kanalizacije za električno omrežje, kanalizacije za elektro komunikacijsko infrastrukturo ter plinovodnega omrežja. 

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Mestna občina Velenje.