Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za Podjetniški inkubator Krško

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za Podjetniški inkubator Krško. Za projekt v vrednosti dobrih 470.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 289.000 evrov.

Namen projekta je zagotoviti ustrezno infrastrukturo za ustanovitev in delovanje Podjetniškega inkubatorja Krško. Predmet naložbe je rekonstrukcija in opremljanje objekta na lokaciji Cesta krških žrtev 44 za potrebe vzpostavitve podjetniškega inkubatorja, ki bo prispeval k hitrejši rasti in razvoju malih in srednjih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest. Inkubator bo nudil podporo gospodarstvu v obliki skupne promocije, trženja, izobraževanj in usposabljanj. Ob tem bo vplival na boljšo prepoznavnost, spodbujal razvoj visokotehnoloških start-up podjetij, povezoval univerzitetno znanje in gospodarske prakse ter ponujal prenos znanja v prakso.

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Občina Krško.