Skoči do osrednje vsebine

Zakon o interventnem odvzemu medveda in volka iz narave

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Ljubljana, 12. 6. 2019 - Vlada RS je na današnji 54. dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave in ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Temeljni cilj zakona je tako interventni poseg v populacijo rjavega medveda in volka in s tem ustavitev rasti gostote obeh populacij.

Zakon o interventnem  odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (zakon) je pripravljen zaradi sodnega zadržanja odstrela, in sicer z namenom uravnavanja populacije. Povečanje gostote obeh vrst (rjavi medved in volk) je povzročilo, da so  te živali v zadnjem obdobju spremenile način obnašanja, in tako predstavljajo neposredno grožnjo za prebivalce in njihovo premoženje. Vrsti sta v ugodnem stanju in trend rasti populacije je bil v zadnjih letih izrazit.

 S tem predlogom zakona se določa število medvedov in volkov, ki se jih sme odvzeti iz narave, in sicer je predvideni odvzem 200 medvedov (175 odstrel in 25 predvidene izgube) v obdobju do konca aprila 2020 in odvzem 11 volkov v obdobju od uveljavitve tega zakona do 31. 1. 2020 ter v obdobju 1. 9. - 30. 9. 2020. Takšna časovna dinamika odvzema iz narave upošteva obdobja, ki so najbolj kritična za razmnoževanje (parjenje in poleganje ter vzgoja mladičev) zadevnih vrst. Predviden odvzem živali s tem zakonom se lahko preseže le zaradi izjemnega odstrela ali izgub. Odstrel medvedov se sicer izvaja prednostno okoli naselij in na območjih, kjer so škodni primeri zaradi medveda pogostejši. Odstrel volkov se v primerih ponavljajočih škod prednostno izvaja na pašnikih ali v njihovi neposredni bližini.

Današnje situacije se ne da več reševati le z izjemnimi odstreli po odločbah, ker se s temi odstreli ne da vpliva dovolj na uravnavanje velike gostote populacij. Ob takšni situaciji obstaja zelo visoka realna bojazen napada medveda na človeka. Za rešitev nastale situacije ni druge zadovoljive možnosti, kot je takojšnje uravnavanje številčnosti populacije obeh vrst. Druge možnosti za zmanjšanje populacije, kot so odlov in preselitev, kastracija, kontracepcija in podobno, niso primerne. Preselitve ne prispevajo bistevno k zmanjševanju populacije. Intervencijska skupina je večkrat uporabila za medvede v bližini naselij metodo ulova in preselitve. Izkušnje so pokazale, da so se preseljeni medvedi redno vračali, zato ta metoda za reševanje problematike habituiranih medvedov ni učinkovita. Drugi posegi v populacijo, kot so na primer kastracije ali kontracepcije, niso dovoljeni po zakonodaji s področja varstva narave ali področja zaščite živali.