Skoči do osrednje vsebine

VIDEO: Varuh športnikovh pravic je predstavil 1. letno poročilo

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je bila danes novinarska konferenca, na kateri je Varuh športnikovih pravic Rožle Prezelj predstavil poročilo varuha za leto 2018.

Minister dr. Jernej Pikalo je uvodoma med drugim poudaril, da poročilo vsebuje tudi drugi del, v katerem varuh predlaga konkretne ukrepe za izboljšave. »Pomembno je, da tem priporočilom sledijo ukrepi tako ministrstva kot ostalih pristojnih institucij.«

Varuh športnikovih pravic je začel delovati 1. aprila 2018 v okviru ministrstva, na podlagi Zakona o športu. V letu 2018 je varuh skupaj obravnaval 42 zadev. Največ primerov se je nanašalo na nudenje pomoči pri reševanju nastale situacije med športnikom in športno organizacijo oziroma drugimi udeleženci, katerih delovanje oziroma delovno področje ima vpliv na šport in športnike.

Varuh med drugim ugotavlja, da še vedno ni dosledno uveljavljeno načelo prostega prestopa kot to določa Zakon o športu, čedalje več primerov pa se nanaša tudi na problem netransparentnega in neodgovornega upravljanja in delovanja športnih organizacij oziroma njihovih predstavnikov.