Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Jernej Pikalo s Smučarko zvezo Slovenije podpisal Namero o sodelovanju in podpori Republike Slovenije pri izvedbi in promociji treh zimskih športnih svetovnih prvenstev

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Potrditev, da je Republika Slovenija odlična gostiteljica velikih mednarodnih tekmovanj, smo dobili že mnogokrat. Nazadnje lansko leto, ko nam je bil v organizacijo zaupan do sedaj največji svetovni zimski športni dogodek, svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah 2023 v Planici.
1 / 2

Smučarski zvezi Slovenije je bila na preteklih kongresih Mednarodne smučarske zveze (FIS) in Mednarodne biatlonske zveze (IBU) zaupana organizacija in izvedba velikih mednarodnih športnih prireditev, in sicer: FIS svetovnega prvenstva v poletih leta 2020 v Planici, IBU svetovnega prvenstva v biatlonu leta 2021 na Pokljuki in FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah leta 2023 v Planici. Kandidature so bile predhodno podprte s sklepi Vlade Republike Slovenije, Smučarska zveza pa ima sklenjene veljavne pogodbe za organizacijo navedenih prvenstev.

Danes sta minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar podpisala »Namero o sodelovanju in podpori Republike Slovenije pri izvedbi in promociji FIS svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2020 v Planici, IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 na Pokljuki ter FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah 2023 v Planici«. Skupni cilj obeh podpisnic je Republiko Slovenijo predstaviti kot okolju in razvoju prijazno, turistično privlačno, inovativno, gospodarstvu in tujim investicijam naklonjeno ter predvsem športno uspešno destinacijo z obsežnimi izkušnjami in znanji na področju organizacije velikih športnih dogodkov. Verjamemo, da se s sodelovanjem in s skupnim pristopom k izvedbi velikih mednarodnih športnih prireditev, zagotavlja nadaljnji razvoj športnih panog, trajnostni vidik upravljanja z okoljem, naravnimi in drugimi viri in infrastrukturo ter ustvarja nove priložnosti za umeščanje znamke Slovenije kot visoko kakovostne in prepoznavne v Evropi in svetu.

Z namenom odlične organizacije in izvedbe velikih mednarodnih športnih prireditev ter promocije države in znamke Slovenije se Vlada in Smučarska zveza Slovenije dogovorita o skupnem sodelovanju pri pripravi, organizaciji in izvedbi teh treh svetovnih prvenstev. Smučarska zveza se s podpisom namere zavezuje, da bo pripravila, usmerjala in izvajala vse potrebne aktivnosti za odlično organizacijo in izvedbo svetovnih prvenstev v skladu s standardi FIS in IBU ter zakoni in uredbami ter drugimi predpisi s področja okolja in narave ter sprejela vse ukrepe za zmanjšanje vpliva na okolje. Smučarska zveza Slovenije se z vsemi razpoložljivimi finančnimi in kadrovskimi viri zaveže, da bo, zaradi dejstva, da se vsa prvenstva načrtujejo v naravovarstveno občutljivih območjih, spoštovala varstvene cilje in jih upoštevala pri organizaciji svetovnih prvenstev.

Vlada si bo, z namenom doseči dolgoročne infrastrukturne, okoljske, družbene in finančne učinke za Republiko Slovenijo prizadevala, da bo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za okolje in prostor (Javni zavod Triglavski narodni park, Zavod RS za varstvo narave), Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za zunanje zadeve v okviru zakonskih pristojnosti in v okviru zmožnosti svojih finančnih in kadrovskih resursov zagotovila ustrezno podporo, infrastrukturo in sofinanciranje potrebnih aktivnosti za odlično izvedbo svetovnih prvenstev.