Skoči do osrednje vsebine

Skupna izjava zunanjih ministrov o zavezanosti EU vključevanju Zahodnega Balkana v evropske povezave

Zunanji ministri Češke republike, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Madžarske, Republike Bolgarije, Italijanske republike, Republike Malte, Republike Avstrije, Republike Hrvaške, Republike Slovenije, Republike Poljske in Slovaške republike potrjujemo svojo vztrajno podporo evropski poti Zahodnega Balkana. Širitveni proces je na Zahodni Balkan vnesel pozitivno preobrazbo, hkrati pa pomeni naložbo v mir in stabilnost Evrope. Nujno je zagotoviti splošni napredek regije. Evropska unija mora uresničiti svojo nedvoumno zavezo glede evropskega vključevanja Zahodnega Balkana. Druge možnosti preprosto ni.

Ker bo njihova odločitev pomembno vplivala na prihodnost vseh evropskih držav in narodov, člane Sveta pozivamo, naj junija začrtajo daljnosežne in odločne poteze, ki bodo odločilna spodbuda za vztrajen reformni napredek v skladu s standardi in vrednotami Unije ter okrepljeno regionalno sodelovanje, spravo, dobre sosedske odnose ter za trajni mir, stabilnost in razvoj regije in naše celine.

Pred junijskim zasedanjem Sveta za splošne zadeve pozivamo vse deležnike v EU, naj še naprej ohranjajo in krepijo ta pozitivni razvoj, tako da dajo zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj z Republiko Albanijo in Republiko Severno Makedonijo. Odločeni smo ravnati odgovorno in se pozitivno odzvati na napredek, ki sta ga dosegli obe državi.

Na podlagi sklepov Sveta za splošne zadeve iz junija 2018, ki so začrtali pot za začetek pristopnih pogajanj v juniju 2019, in drugih soglasno sprejetih dokumentov člane Sveta pozivamo, naj:

  • uresničijo priporočila Evropske komisije;
  • izpolnijo naše zaveze in zagotovijo verodostojnost širitvene politike EU na podlagi jasnega izpolnjevanja pogojev in načela lastnih zaslug;
  • okrepijo verodostojnost Evropske unije v mednarodnih in institucionalnih okvirih ter ohranijo njen vpliv v regiji;
  • izrečejo priznanje izjemnim prizadevanjem in napredku, ki sta ga Republika Albanija in Republika Severna Makedonija dosegli pri sprejemanju in izvajanju nujnih reform, v zvezi z Republiko Severno Makedonijo pa tudi zgodovinskemu pomenu sporazumov s Helensko republiko in Republiko Bolgarijo, ki sta zgled za reševanje odprtih vprašanj za regijo in tudi širše;
  • priznajo, da je širitvena politika najuspešnejši način za uveljavljanje standardov in vrednot EU ter spodbujanje blaginje, demokracije in stabilnosti v regiji;
  • še naprej podpirajo jasno določene obete članstva v Uniji, ki so gibalo zahtevnih reform in reševanja nerešenih dvostranskih vprašanj na Zahodnem Balkanu;
  • priznajo dragoceni prispevek širitvene politike v procesu krepitve Evrope,
    in zatorej
  • podprejo odločitev o začetku pogajanj z Republiko Albanijo in Republiko Severno Makedonijo junija 2019.

Začetek pogajalskega procesa bo državama namreč omogočil, da se še bolj posvetita potrebnim reformam, Evropski uniji pa, da podrobno spremlja njun napredek. Poleg tega bo začetek pogajanj z Republiko Albanijo in Republiko Severno Makedonijo pomembna spodbuda za vso regijo. Prinesel bo koristi za vse.

Začetek pogajanj junija 2019 bo prispeval tudi h krepitvi odpornosti držav proti škodljivim zunanjim vplivom drugih akterjev in zagotovil, da bo Evropska unija ohranila vodilno vlogo pri pozitivnih spremembah v regiji.