Skoči do osrednje vsebine

EK zaprla kršitev zaradi presoje vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje v pravni red RS in odprla kršitev zaradi neizpolnitve obveznosti o recikliranju ladij

Ljubljana, 7. 6. 2019 – Evropska komisija (EK) je Sloveniji kot uspešno rešeno zaprla kršitev zaradi nepravilnega prenosa Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje v pravni red RS in izdala nov uradni opomin zaradi neizpolnitve obveznosti iz Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij. Slovenija je že pripravila Osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij, ki je trenutno v javni obravnavi. Rok za pripravo odgovora EK je 2 meseca.

pixabay

Zaprtje kršitve zaradi presoje vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje v pravni red RS

Komisija je Sloveniji med drugim očitala, da je pri določitvi pragov upoštevala samo velikost projektov in do določene mere njihovo lokacijo, ni pa upoštevala vseh zadevnih meril iz Priloge III k direktivi; da je prag za intenzivne živinske farme določen previsoko; da poleg manjkajočega predhodnega preverjanja posameznih primerov k problemu razdrobitve projektov prispeva tudi obstoječa gradbena zakonodaja; da ni bil ustrezno prenesen pojem soglasja za izvedbo.

Za odpravo kršitve je bila sprejeta tako sprememba Zakona o varstvu okolja v letu 2013 (uvedba predhodnega postopka oz. predpresoje), kot tudi Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ustrezne spremembe pa so bile vnesene tudi v nov Gradbeni zakon.

Na podlagi teh sprememb, je EK kot uspešno rešeno zaprla to kršitev.

Izdaja kršitve zaradi neizpolnitve obveznosti o recikliranju ladij

Glavni cilj uredbe je zagotoviti, da se ladje, ki so v pristojnosti EU, reciklirajo na varen in trajnosten način. V skladu z uredbo morajo države članice EU izpolniti ključne obveznosti v zvezi z imenovanjem pristojnih organov, uprav in kontaktnih oseb ter z oblikovanjem nacionalnih določb glede uveljavljanja teh pravil in predvidenih kazni.

Slovenija je že pripravila Osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij, ki je trenutno v javni obravnavi. Rok za pripravo odgovora EK je 2 meseca.