Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2019, ter ga pošlje Državnemu zboru RS. V obdobju do konca leta 2023, ko se dejansko zaključi izvajanje aktualnega programskega obdobja, je Slovenija upravičena do 3,068 milijarde evrov.

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca marca 2019 izdanih 406 odločitev o finančni podpori za projekte, programe oz. javne razpise v skupni vrednosti 2,36 milijarde evrov, kar je 77 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Od tega je bilo 938 milijonov evrov dodeljenih vzhodni kohezijski regiji, 735 milijonov zahodni kohezijski regiji, 688 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada pa celotni Sloveniji (Kohezijski sklad se namreč ne deli na V/Z). Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca marca na terenu izvajalo že za 1,93 milijarde evrov oziroma 63 odstotkov programov in projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih 740 milijonov evrov, kar je 24 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca marca 2019 Evropski komisiji posredovala za 600 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 20 odstotkov razpoložljivih sredstev. Do konca aprila se je ta odstotek povečal. V Bruselj je bilo do konca meseca aprila posredovanih za 722 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 24 odstotkov razpoložljivih sredstev
 
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi organa v prvih treh mesecih leta 2019 izdala 14 odločitev o podpori za programe, projekte in javne razpise, v skupni vrednosti 33 milijonov evrov (EU del). Med njimi so projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže in projekt Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore, projekt Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku - Vrh Julijcev in javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022.


Vlada se je seznanila tudi s Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki je bil pripravljen s ciljem zmanjšanja razkoraka med pogodbeno vezanimi sredstvi, izplačili in predvsem slabi dinamiki na področju nizkih povračilih sredstev iz EU blagajne v slovenski proračun. SVRK skupaj z ministrstvi akcijski načrt intenzivno izvaja.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, za obdobje januar 2014–marec 2019

Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, april 2019