Skoči do osrednje vsebine

Na razpisu Eko sklada za sofinanciranje projektov NVO, ki delujejo na področju podnebnih sprememb, izbranih 6 projektov

Ljubljana, 6. 6. 2019 – Eko sklad je zaključil s tretjim razpisom za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb. Na razpis je prispelo 25 vlog, od katerih jih je bilo 23 uvrščenih v ocenjevanje. Za sofinanciranje je bilo izbranih 6 projektov, v skupni vrednosti 550.000 EUR.

Pixabay | Avtor Pixabay

Namen javnega razpisa je preko informiranja in ozaveščanja prispevati k zmanjšanju obremenitev okolja, blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter trajnostnemu razvoju družbe s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in/ali izboljšanja kakovosti zraka. Sredstva bodo dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Izbrani projekti

  • Kulturno društvo Prostorož: Zelena streha kot orodje za izboljšanje kakovosti bivanja v urbanih središčih;
  • Pravno-informacijski center nevladnih organizacij: Zagovorniki okolja – za podnebje;
  • Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave: Dimenzioniranje e-pogonov za poklicne šole-invalidski vozički;
  • Mariborska kolesarska mreža: Spremembe potovalnih navad kot del rešitve v boju proti podnebnim spremembam in onesnaženju zraka;
  • Društvo DOVES – FEE Slovenia, Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji: Ozaveščanje, izobraževanje in uvajanje merjenja odtisa CO2 v ekošole kot prispevek k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam;
  • Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green building council Slovenia: Izobraževanje izvajalcev za kakovostnejšo izvedbo energijskih ovojev stavb, zmanjšanje reklamacij in izboljšanje učinka prihranka energije za ogrevanje, zmanjšanja onesnaževanja ter učinkovitejša poraba subvencij.