Skoči do osrednje vsebine

Minister Simon Zajc ob Svetovnem dnevu okolja poziva k varovanju in skrbi za okolje

Ljubljana, 5. 6. 2019 – Leta 1972 je Generalna skupščina Združenih narodov 5. junij razglasila za Svetovni dan okolja. Namen Svetovnega dneva okolja je ozaveščati ljudi o okolju in posebnih okoljskih vprašanjih. Slovenija spada med najbolj biotsko pestre države v Evropi. O tem priča tudi dejstvo, da ima naša država največji delež območij Natura 2000 med vsemi državami članicami EU, ki obsegajo kar 37 odstotkov površine države. Za ohranjanje narave Slovenije pa si še posebej prizadevamo na naših zavarovanih območjih, ki zavzemajo 13 odstotkov površine. Letošnja vodilna tema Svetovnega dneva okolja je onesnaževanje zraka. Ljudje s svojim življenjskim slogom, ki zahteva veliko porabo virov, dodatno prispevamo k onesnaževanju zraka in globalnemu segrevanju. Proizvajamo in porabljamo več kot kdaj koli prej in tako ustvarjamo več toplogrednih plinov in onesnaževal zraka v obliki kemikalij in trdnih delcev. Čeprav se zdi, da sta spreminjanje podnebja in onesnaževanje zraka dve zelo različni zadevi, sta tesno povezani. Z zmanjševanjem onesnaževanja zraka varujemo tudi podnebje. Kakovost zraka, ki ga dihamo, je odvisna od naših vsakodnevnih izbir, povezanih z življenjskim slogom. Minister za okolje in prostor poziva k varovanju in skrbi za okolje ter izpostavlja, da z okoljsko politiko prispevamo k varovanju okolja, da pa je pred nami še veliko izzivov, ki jih bo treba rešiti skupaj.

SOkol; Jože Borišek | Avtor SOkol_ Jože Borišek

Vlada RS se je že lotila priprave Dolgoročne podnebne strategije, ki sledi podobnim scenarijem za dolgoročne cilje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2050, tudi z vmesnim ciljem do 2030. Sestavni del strokovnih analiz bodo tudi ekonomske analize, kjer bo poudarek dan na upoštevanju vseh direktnih in indirektnih stroškov. Študije na ravni EU in v svetovnem merilu jasno kažejo, da so neto koristi (tudi finančne) prehoda v ogljično nevtralno družbo mnogo večje od stroškov. To nam daje zagotovilo, da se odločno lotimo priprave vseh tovrstnih dokumentov tudi pri nas. Pot v ogljično nevtralno družbo je namreč pot v trajnostni razvoj, zelena delovna mesta, zdravo in varno družbo vseh in vsakega.    

Svetovni dan okolja v Evropi že peto leto obeležuje zaključek Evropskega tedna trajnostnega razvoja, v katerem uspešno sodeluje tudi Slovenija. Ta akcija spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju in je  povezana z uresničevanjem septembra 2015 sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja.

Svetovni dan okolja

Kako zmanjšati svoj emisijski odtis