Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za okolje in prostor sodeluje pri projektu ”Koridor Brez-emisijske mobilnosti Slovenije”

Portorož, 4. 6. 2019 – Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor (MOP), dr. Peter Gašperšič se je udeležil energetske konference podjetij Mitsubishi Hitachija ter ECUBES, ki je potekala v Portorožu. V okviru konference je bil predstavljen tudi tudi slovenski projekt ”Koridor Brez-emisijske mobilnosti Slovenije”. MOP ocenjuje projekt kot veliko priložnost za pospešitev prehoda na obnovljive vire energije in čiste mobilnosti z uvajanjem vodikovih tehnologij, in sicer na poti k doseganju naših ambicioznih podnebnih ciljev, zmanjšanja emisij CO2 in povečanja rabe obnovljivih virov energije. Brezogljična mobilnost, trajnostna in dostopna oskrba z energijo, čist zrak in dekarbonizacija gospodarstva so strateške prioritete MOP in Vlade RS.

Dr. Peter Gašperšič je izpostavil:«V projektu »Koridor Brez-emisijske mobilnosti Slovenije« vidimo potencial za zagon več vzporednih projektov, kot del krožnega gospodarstva z vidika oskrbe s čisto in dostopno energijo, ki je potrebna za realizacijo tega modela. Naše ministrstvo tesno sodeluje z Ministrstvom za obrambo in veseli nas, da ustvarjamo sinergije v naših dejanjih ter da predlagana rešitev dosega tudi visoko podporo na evropskem nivoju in z Evropsko obrambno agencijo.«

MOP v projektu »Koridor Brez-emisijske mobilnosti Slovenije« vidi priložnost,  ki bo omogočila hitrejše korake pri doseganju naših podnebnih ciljev in implementaciji energetske strategije.