Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Marko Maver na okoljskem dnevu gospodarstva

Ljubljana, 4. 6.2019 - Državni sekretar Marko Maver je nagovoril udeležence posveta okoljskega dneva gospodarstva z vodilno mislijo Razširjena odgovornost proizvajalcev – čas za spremembe, ki je potekal v organizaciji GZS. Predstavniki MOP pa so na posvetu predstavili spremembo Zakona o varstvu okolja, s katero se želi prenoviti sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Sistem razširjene odgovornosti proizvajalca je pristop okoljske politike pri katerem je proizvajalčeva odgovornost za proizvod podaljšana tudi na t.i. »post-potrošniško obdobje« oziroma na celoten »življenjski cikel proizvoda«. Državni sekretar je poudaril, da je namen razširjene odgovornosti prispevati k internalizaciji okoljskih stroškov, s čimer zagotavlja proizvajalcu spodbudo za ustrezno upoštevanje okoljskih vidikov v celotni življenjski dobi proizvoda, od njegove zasnove do ravnanja z njim ko postane odpadek.

Razširjena odgovornost je prepoznana tudi kot ključni instrument v povezavi s trajnostno rabo virov in krožnim gospodarstvom. MOP je v povezavi s tematiko odpadkov v krožnem gospodarstvu letos februarja že organiziral Posvet o ravnanju z odpadki in sodelovalo tudi na Posvetu o termični obdelavi odpadkov. Državni sekretar Maver je dodal, »da v Sloveniji še nimamo ustrezne infrastrukture za predelavo odpadkov, zato želijo na ministrstvu doseči dogovor o tem, katere odpadke naj bi termično obdelali. Hkrati bomo zasledovali cilje zmanjševanja količine odpadkov in ambiciozen dolgoročni načrt za ravnanje z odpadki in njihovo recikliranje.«

V letošnjem letu je bila prejeta tudi Direktiva o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Navedena Direktiva dopolnjuje druge evropske politike za reševanje problematike morskih odpadkov, kot so okvirne zakonodaje EU o odpadkih, odpadnih vodah in morskem okolju, pa tudi zakonodaja EU o pristaniških sprejemnih zmogljivostih.