Skoči do osrednje vsebine

Izbran izvajalec za prevzem, prevoz in obdelavo odpadkov po požaru v družbi Ekosistemi

Ljubljana, 3. 6. 2019 - Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) je danes, 3. 6. 2019 , izbral izvajalca za prevzem, prevoz in obdelavo do 7.500 ton mešanice materialov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov, ki so ostali po požaru družbi Ekosistemi, d. o. o., Zalog. Javno naročilo je bilo oddano krški družbi Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., ki je edina oddala ponudbo za izvedbo javnega naročila

Odpadki, ki jih mora odstraniti KOSTAK, d. d., so deloma v kupih v razsutem stanju deloma v balah. Nekateri odpadki so deloma ožgani. Gre za gorljive materiale iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov. Kostak, d.d., mora celotno količino odpadkov odstraniti s sedanje lokacije in jo oddati v obdelavo v obrat za obdelavo in vmesno predobdelavo, saj so odpadki iz družbe Ekosistemi, glede na izdelano oceno odpadka, primerjeni za energetsko izrabo po predobdelavi. Izbrani ponudnik mora z odvozom odpadkov in oddajo odpadkov v obdelavo končati v treh mesecih od podpisa pogodbe oziroma od pridobitve soglasja za čezmejno pošiljanje odpadkov.