Skoči do osrednje vsebine

Osebno dopolnilno delo - nova višina vrednotnice od 1. aprila 2019 znaša 9,80€

Osebno dopolnilno delo - nova višina vrednotnice od 1. aprila 2019 znaša 9,80 EUR

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno (Uradni list RS, št. 32/2014 in 47/2015 – ZZSDT, v nadaljevanju: ZPDZC-1) izdalo Odredbo o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo (Uradni list RS, št. 17/2019, z dne 22. 3. 2019), na osnovi katere bo višina prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posamezno vrednotnico 7,62 EUR, za zdravstveno zavarovanje pa 2,18 EUR.  Na podlagi uskladitve višine prispevkov za osebno dopolnilno delo bo 1. aprila 2019 nova višina prispevkov za vrednotnico znašala 9,80 EUR.

Stranke obveščamo, da v primeru, ko stranka osebno na UE vloži (po predhodnem gotovinskem plačilu na UE) zahtevek za pridobitev vrednotnice za osebno dopolnilno delo zadnji dan v koledarskem mesecu, z zahtevo za izdajo vrednotnice za tekoči mesec, UE naslednji dan, ker je že nov koledarski mesec, ne more več izdati vrednotnice za pretekli mesec.

Stranke tudi opozarjamo, da samo plačilo vrednotnice še ne pomeni izpolnitve zakonske obveznosti, da mora imeti stranka vrednotnico v času opravljanja dela. Zakon določa, da mora oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo, pridobiti vrednotnico najpozneje pred začetkom opravljanja dela. 

                                                                                   Upravna enota Grosuplje