Skoči do osrednje vsebine

IRSOP ZAČEL AKCIJA NADZORA RABE VODE 2019

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Ljubljana, 17. april 2019. Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata za okolje in prostor je začela z letošnjo akcijo nadzora nad izvajanjem posebne rabe voda. Namen akcije je preveritev skladnosti vsaj 60 nosilcev vodnih pravic, ki odvzemajo največ vode in še vsaj 15 nosilcev vodnih pravic za rabo vode za proizvodnjo pijač.

Inšpekcija za okolje in naravo (ION) je prvič izvedla veliko akcijo na področju rabe vode v letu 2013. Inšpekcijski nadzor je bil usmerjen predvsem na zagotovitev poročanja odvzetih količin vode in plačevanja dajatev. Leta 2016 je izvedla nadzor rabe vode za male hidroelektrarne, v letih 2017 in 2018 pa nadzor rabe termalne, mineralne in termo mineralne vode. V zadnjih dveh akcijah je bila ugotovljena sorazmerno visoka stopnja neskladnosti zavezancev z zahtevami Zakona o vodah (ZV-1), zato je letošnji podroben nadzor največjih zavezancev s področja rabe vode smiseln.

 

Posebna raba vode se lahko izvaja samo na način, za namen in v mejah, za katere je bila pridobljena vodna pravica z vodnim dovoljenjem oziroma koncesijo. V vodnem dovoljenju oziroma v koncesijskem aktu za posebno rabo površinskih voda se imetnikom vodne pravice določijo pogoji in obveznosti, kot na primer: koliko vode, iz katerega vira in za kakšen namen lahko rabijo, plačilo vodnega povračila in plačila za vodno pravico, spremljanje odvzete količine vode z merilno napravo,  zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretok (količina vode, ki ob dovoljeni rabi ne poslabšuje stanja vode oziroma ne preprečuje njenega izboljšanja ter ohranja zgradbo in delovanje vodnega in obvodnega ekosistema), vzdrževanje območja izvajanja vodne pravice in skrb za objekte, ki so potrebni za izvajanje vodne pravice.

 

Poleg nadzora nad spoštovanjem in izvajanjem teh določil se bo v akcij nadzora nad izvajanjem posebne rabe voda preverjalo tudi ključne zahteve glede količine odpadne vode pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Na podlagi količin odvzete vode in odvedene vode se bo preverila vodna bilanca.