Skoči do osrednje vsebine

Vrednotenje visokošolskih listin iz Bosne in Hercegovine

Visokošolske listine o izobraževanju, pridobljene na tistih izobraževalnih institucijah v Bosni in Hercegovini, ki niso navedene na listi akreditiranih visokošolskih institucij Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, niso predmet postopka vrednotenja izobraževanja.

V tovrstnih primerih ENIC-NARIC center v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11-popr. in 109/12), izda obvestilo, kar pomeni, da tovrstnega izobraževanja ni mogoče ovrednotiti in izvesti primerjave po ravni izobrazbe glede na slovenski izobraževalni sistem.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH je edina pristojna ustanova za vodenje Državnega registra akreditiranih visokošolskih ustanov v Bosni in Hercegovini za celotno BiH v skladu z zakonom Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH (Sl. Glasnik BiH, br. 59/07 i 59/09) in pravilnikom Pravilnik o vođenju Državnog registra akreditiranih visokošolskih ustanova u BiH (Sl. Glasnik BiH, br. 91/11).

Omenjena agencija vodi listo akreditiranih visokošolskih ustanov v Bosni in Hercegovini, ki je dostopna na njihovi spletni strani (glej: http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/Default.aspx).

Navedena obrazložitev izhaja iz  dopisa Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine z dne 6. 6. 2018, ki ga je slovenski ENIC-NARIC center prejel s strani Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja/oblasti visokog obrazovanja Bosne in Hercegovine.