Skoči do osrednje vsebine

BSF 2018 - Vloga NSA-jev JV Evrope pri Kibernetski varnosti 

Vloga NSA -jev JV Evrope pri kibernetski varnosti

Format NSA-jev JV Evrope (SEENSA) je bila ustanovljen leta 2011 na pobudo sekretariata Sveta za regionalno sodelovanje (RCC) s polno podporo Natovega urada za varnost (NOS) in Generalnega sekretariata Sveta EU kot forum Direktorjev/Predstojnikov Nacionalnih varnostnih organov (National Security Authority - NSA) iz držav jugovzhodne Evrope, da razvijejo skupne ukrepe za varovanje tajnih podatkov v regiji. 

Vloga formata SEENSA je olajšati izmenjavo mnenj in idej na področju regionalnega varnostnega sodelovanja ter prispevati h krepitvi regionalne varnosti, stabilnosti in zaupanja. Cilj SEENSA je doseči primerljivost skupnih varnostnih praks in postopkov za izmenjavo tajnih in, kadar je to primerno, drugih informacij z omejeno distribucijo. SEENSA zagotavlja forum za razpravo o načinih prilagajanja varnostnih praks stalnim spremembam celotnega varnostnega okolja v jugovzhodni Evropi v tesnem sodelovanju z NOS in Generalnim sekretariatom Sveta EU (Urad za varnost). 

Na Strateškem forumu Bled 2018 so Direktor NSA Slovenije, mag. Dobran Božič,  Direktorji NSA-jev JV Evrope (SEENSA) ter Generalni Sekretar RCC, g. Goran Svilanović, razpravljali (okrogla miza) o vlogi NSA-jev JV Evrope pri Kibernetski varnosti. 

V okviru dogodka je bila izvedena tudi konferenca Nacionalni varnostni organi šestih držav (6S NSA) - Sestanek direktorjev Nacionalnih varnostnih organov Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Makedonije, Srbije, Hrvaške in Slovenije.

galerija