Skoči do osrednje vsebine

Uspešno izveden 2. letni dogodek projekta FRISCO1

Ljubljana, 5. 12. 2018 - Včeraj v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor potekal 2. letni sestanek o napredku izvajanja bilateralnega (slovensko-hrvaškega) strateškega projekta FRISCO1, (Cross-Border Harmonized Slovenian-Croatian Flood Risk Reduction 1 – Non Structural Measures), ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija - Hrvaška 2014–2020. Cilj projekta je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane ter na delih porečij Drave in Mure, namen sestanka pa je bil pregled dela in rezultatov od začetka trajanja projekta do danes (zaključenih pet izmed šestih period projekta).

Sestanka so se udeležili številni strokovnjakinje in strokovnjaki s področja obvladovanja poplavne ogroženosti, tako iz Slovenije kot iz Hrvaške. V uvodnih nagovorih so generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But, župan Občine Podčetrtek Peter Misja, namestnik generalnega direktorja Hrvatskih vod Davor Vukmirić, direktorica Inštituta za hidravlične raziskave dr. Tanja Prešeren in direktor Urada za meteorologijo in hidrologijo na Agenciji RS za okolje dr. Klemen Bergant pozdravili uspešno sodelovanje projektnih partnerjev pri izvajanju projekta, izrazili zadovoljstvo glede že doseženih rezultatov ter tudi pričakovanje glede uspešnega zaključka tega projekta in nadaljevanja ostalih predvidenih gradbenih protipoplavnih projektov.


V predstavitvah so projektni partnerji predstavili opravljeno delo in rezultate na šestih čezmejnih porečjih (delo na celovitih protipoplavnih študijah zmanjševanja poplavne ogroženosti za ta porečja vključno z izdelavo hidravličnih modelov ter kart poplavne nevarnosti in ogroženosti) kot tudi izvedene aktivnosti na področju ozaveščanja javnosti in institucionalne krepitve zmogljivosti institucij.
Na temo ozaveščanja je vzporedno v sosednji dvorani potekala tudi delavnica za otroke o obvladovanju poplavne ogroženosti (sodelovali so otroci iz OŠ Podčetrtek), saj je bilo tekom izvajanja projekta prepoznano, da je ozaveščanje mladih in mlajših izrednega pomena, sploh če se jim znanje in nove informacije poda na zanimiv in inovativen način. Otroci so svoje pridobljeno znanje s pomočjo kviza predstavili tudi udeležencem 2. letnega sestanka, ki so bili nad prikazanim navdušeni.


Na koncu dogodka so bili predstavljeni še gradbeni protipoplavni ukrepi/projekti, s katerimi se bo konkretno zmanjšala poplavna nevarnost v čezmejnih porečjih Sotle, Mure, Drave in Kolpe, in sicer projekt FRISCO 2.1 (modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje), FRISCO 2.2 (gradbeni ukrepi na porečju Mure – visokovodna nasipa na območju Benice in Sv. Martina) ter FRISCO 2.3 (gradbeni ukrepi na porečju Drave in Kolpe – rekonstrukcija nasipa na delu Otok Virje – Brezje ter ponovna vzpostavitev kanala/rokava na območju Male vasi ter izgradnja zaščitnega zidu pri naselju Kuželj ter naselju Horvatsko).

Iskalnik