Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina foruma za Nacionalne varnostne organe za jugovzhodno Evropo

Sestanek Delovne skupine foruma za Nacionalne varnostne organe za JV Evropo (SEENSA), sopredsedujoč in soorganiziran s strani RCC in Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov.

Sestanek Delovne skupine foruma za Nacionalne varnostne organe za jugovzhodno Evropo (SEENSA) je potekal 29. marca 2018 v Ljubljani, sopredsedujoč in soorganiziran s strani RCC in Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (slovenski NSA).

Udeleženci, predstavniki NSA iz devetih držav SEECP/RCC iz regije, so aktivno sodelovali na srečanju. Glavna tema srečanja je bila "Zadeve s področja osebne varnosti, vključno z varnostnim osveščanjem". Srečanje sta odprla Generalni sekretar RCC, g. Goran Svilanović, in Direktor NSA države gostiteljice, g. Dobran Božič. Slednja sta aktivno sodelovala tudi pri samih dejavnostih srečanja. Po predstavitvah in konstruktivni razpravi je bil eden glavnih zaključkov in priporočil sledeči: čeprav se pravne in praktične rešitve vprašanj, ki zadevajo glavno temo srečanja, razlikujejo, ni dvoma, da je regionalno in dvostransko sodelovanje na tem pomembnem področju še kako koristno za vse in vsakega udeleženca ter državo kot tako v celoti. Zato ga je treba v bodoče še okrepiti in intenzivirati.