Skoči do osrednje vsebine

1. Nacionalna konferenca o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah

Državna sekretarka Martina Vuk se je danes, 28. novembra, udeležila 1. Nacionalne konference o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah z vidika posodabljanja pedagoškega procesa, ki ga je organiziral Zavod RS za šolstvo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prva nacionalna konferenca na temo fizičnega učnega prostora se je osredotočila na vrtce in prvo triletje osnovne šole.

Državna sekretarka je v svojem nagovoru med drugim poudarila, da je pomembno, da v razmislek o izboljšanju pedagoškega procesa umestimo tudi razmislek o oblikovanju fizičnega prostora v vrtcih in šolah. Konference so se med drugim udeležili vidni strokovnjaki tako s področja vzgoje in izobraževanja kot tudi s področja arhitekture in medicine oziroma zdravja. Kot je dejala državna sekretarka, je za obravnavo prostora v vrtcu in šoli, ki naj bo varno, zdravo, spodbudno, vključujoče, sodelovanje med različnimi strokovnjaki izjemnega pomena. »Tak pristop je bil uveljavljen že na prvem velikem posvetu v Sloveniji na temo šolske arhitekture leta 1954 pod naslovom "Od stare k novi šoli". Tudi takrat so se zbrali skupaj arhitekti, zdravniki in pedagogi.«

V svojem nagovoru je državna sekretarka predstavila nekaj vidnejših razvojnih aktivnosti ministrstva v zadnjih desetih letih in nekaj ključnih usmeritev ministrstva na tem področju. Med drugim smo skupaj z OECD leta 2009 organizirali mednarodno konferenco na temo trajnostne arhitekture, v letu 2019 pa smo zaključili večji raziskovalni projekt na temo kakovosti načrtovanja prostorov vrtcev in šol. V okviru projekta so raziskovalci na podlagi podrobnejše analize 25 javnih vrtcev in 24 javnih osnovnih šol pripravili predloge smernic oziroma priporočil za načrtovanje in vrednotenje kakovostnih prostorov v vrtcih in šolah.

Udeležence konference je državna sekretarka tudi spomnila na pionirsko delo slovenskega arhitekta Emila Navinška, ki je v prostorsko zasnovo šol vpeljal ti. brezkoridorni sistem. Leta 1969 je v angleškem jeziku izdal knjigo »Revolucionarno novi brezkoridorni sistemi v arhitekturi«, v kateri zagovarja koncept šol brez hodnikov. V takratnem času je to bila inovacija ne samo za slovenske razmere, temveč tudi v širšem kulturnem prostoru.

Zavod RS za šolstvo bo v prihodnje organiziral niz nacionalnih konferenc na temo fizičnega učnega prostora. S to konferenco se začenja bolj sistematičen in kontinuiran strokovni razvoj ter sistemska podpora vrtcem in šolam tudi na tem področju.

Iskalnik