Skip to content

Az új koronavírus-fertőzés terjedését a szlovén határokon a belépéskor alkalmazandó korlátozásokkal és intézkedésekkel is igyekezzük megfékezni. Ezzel szeretnénk biztosítani a lakosok és az utasok lehető legnagyobb biztonságát.

Az államhatár átlépésekor bizonyos korlátozás érvényesek, amelyek attól függenek, hogy honnan, melyik országból érkezik Szlovéniába. A Nemzeti Közegészségügyi Intézet (NIJZ) szoros figyelemmel kíséri a szlovéniai és a világszerte uralkodó járványügyi helyzetet, és értékeli az egyes országok járványügyi helyzetét. Az értékelések alapján a kormány meghatározza azoknak az országoknak a listáját, amelyekre Szlovéniába történő belépéskor különféle intézkedések vonatkoznak.

A koronavírus-fertőzés további jelenléte miatt javasoljuk, hogy kísérje figyelemmel a járványügyi helyzetet útiterve összeállításánál, ellenőrizze a célországba való belépés feltételeit, és vegye figyelembe a helyi hatóságok döntéseit. Amikor Szlovéniába visszatér, tartsa be az NIJZ ajánlásait.

Zöld jelzéssel besorolt országok

A járványügyi szempontból biztonságos országokat vagy az ország közigazgatási egységeit a zöld listára sorolják be.

Azok a személyek, akiknek állandó vagy ideiglenes tartózkodási helye a zöld listán szereplő országokban található, és ezekből az országokból érkeznek, korlátozások és karantén nélkül léphetnek be Szlovéniába.

Zöld jelzéssel besorolt országok

 1. Ausztria
 2. Ciprus
 3. Észtország
 4. Finnország
 5. Grúzia
 6. Lettország
 7. Liechtenstein
 8. Litvánia
 9. Magyarország
 10. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
 11. Németország
 12. Norvégia
 13. Olaszország
 14. Ruanda
 15. San Marino
 16. Szlovákia
 17. Új Zéland
 18. Uruguay
 19. Vatikán

Sárga jelzéssel besorolt országok

Ha az ország nem szerepel a járványügyi szempontból biztonságos (zöld lista) vagy a súlyosbodott járványügyi helyzetet mutató országok listáján (piros lista) sem, akkor az országot a sárga listán szereplőnek kell tekinteni (a világ összes országa, amelyet nem sorolnak be sem a piros sem a zöld listára).

Szlovénia állampolgárai, tartózkodási helyüktől függetlenül, és közeli családtagjaik, akik velük együtt utaznak, valamint az EU-tagállamokból vagy a schengeni térségből érkező, Szlovéniában állandó vagy ideiglenes tartózkodással rendelkező külföldiek karantén nélkül léphetnek be Szlovéniába, ha igazolják, hogy nem a piros listán szereplő országokból érkeznek. Ilyen igazolás például az eredeti számla szállásuk kifizetéséről, az ingatlan vagy hajó tulajdonjogának igazolása, amelyen tartózkodtak, hajó bérlése esetén a hajó legénységének hivatalos jegyzéke, vagy egyéb megfelelő bizonylat (pl. idegenforgalmi adó megfizetése). Ha ezeket nem tudják felmutatni vagy tanúsítani, akkor úgy kell tekinteni, hogy a piros listán szereplő országból érkeznek.

Ha egy adott EU vagy schengeni-térségbeli tagállam szerepel a piros listán, és e rendelet 11. cikke értelmében korlátozások vonatkoznak rá, a karantént mindazonáltal el kell rendelni. A piros listán szereplő szomszédos országok esetében, azaz egyelőre Horvátország esetében azonban, a lakosság kivételes, határon átnyúló kapcsa miatt eltérő rendszer érvényes, ennélfogva szélesebb körű kivételek érvényesek a karanténtól mentes határátkelésre. A kivételek a szlovén állampolgárokra vagy a szlovéniai állandó lakóhellyel rendelkező külföldiekre vonatkoznak.

Más személyek számára belépéskor kötelező a tíznapos karantén (kivéve, ha a rendelet 10. cikke első bekezdésében szereplő 21 kivétel közül, valamelyik kivétel közé tartoznak).

A 2., 3., 8–10., 12.., 13., 16. és 17. és 19. pontban szereplő kivételeknek szükségük van, nem Szlovéniában elvégzett, negatív COVID-19 tesztre is, amely nem régebbi 48 óránál, és amelyet EU-tagállamban vagy a schengeni térség országában, vagy olyan szervezetnél vagy magánszemélynél végeztettek el, akiket a Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, valamint a Országos Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszerügyi Laboratórium megfelelőnek és hitelesnek talált, valamint a Országos Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszerügyi Laboratórium ezt közzétette a honlapján.

Ilyen kivételek például:

 • a határon át naponta ingázó munkavállalók,
 • a határon át hetente ingázó munkavállalók (negatív covid-19 teszteredményre van szükségük), *
 • a kereskedelmi forgalomban részt vevő személyek (negatív covid-19 teszteredményre van szükségük),
 • az illetékes minisztérium igazolásával rendelkező tevékenységet végző személyek (negatív covid-19 teszteredményre van szükségük),
 • azok a személyek, akik a nevelésben és oktatásban való részvétel miatt a lépik át a határt,
 • temetés miatt érkező, a határt átlépő személyek (negatív covid-19 teszteredményre van szükségük),
 • azok, akik közeli családtagokkal tartanak kapcsolatot (negatív covid-19 teszteredményre van szükségük), *
 • halaszhatatlan személyes ügyek miatt érkező személyek,
 • a sürgős üzleti okból érkező személyek
 • Szlovéniában szállásfoglalással rendelkező személyek (negatív covid-19 teszteredményre van szükségük),
 • azoknak az országoknak az állampolgárai, akik olyan országokból érkeztek, amelyek a helyfoglalás idején a zöld listán szerepeltek, és ezalatt az idő alatt szlovéniai szálláshelyen foglaltak szállást, függetlenül attól, hogy az országot törölték a zöld listáról, és ezt a foglalásról szóló igazolással tudják tanúsítani (szükségük van negatív Covida-19 teszteredményre),
 • hivatásszerű sportolók, a hivatásszerű sportolót kísérő stáb tagjai, sportdelegáció tagja vagy sportbírók, nemzetközi hivatalos sportszövetségek által rendezett versenyen való részvétel miatt (negatív covid-19 teszteredményre van szükségük),,
 • hivatalos külföldi delegációk tagjai,
 • azok a személyek, akik Szlovéniába vagy Szlovéniából árut vagy személyeket szállítanak, valamint a tranzit teheráruforgalomban résztvevők,
 • az a személy, akit Szlovéniába mentőautóval szállítanak,
 • olyan személyek (kísérőkkel), akik rendelkeznek a tervezett sürgősségi * orvosi vizsgálatról vagy beavatkozásról szóló tanúsítvánnyal a Szlovén Köztársaságban, az Európai Unió más tagországában vagy egy másik schengeni országban (negatív covid-19 teszteredményre van szükségük).

* A heti ingázó munkavállaló munkaviszonnyal rendelkezik Szlovéniában (vagy egy szomszédos országban), és nem naponta lépi át az államhatárt munkába járás céljából, hanem rendszerint hetente egyszer, kétszer vagy háromszor lépi át a határt munkába járás céljából vagy hazautazás miatt, az átlépések történhetnek egyenetlen ciklusokban is. Az országban, ahol dolgozik rendezett lehet a lakóhelye is. Belépéskor negatív COVID-19 teszteredményt kell bemutatnia.

*Közeli családtagoknak számítanak: házastárs, élettárs, a bejegyzett vagy be nem jegyzett partneri közösség, és az elvált házastárs vagy felbontott partneri közösség szerinti partner, valamint a bírósági határozat alapján tartásdíjban részesülő partner, és a szüleik, a gyermek (törvényes és házasságon kívül született gyermek, örökbefogadott gyermek és örökbefogadás céljából hatósági határozattal a családban elhelyezett gyermek).

* Sürgősségi orvosi vizsgálatnak és beavatkozásnak számít az, amelyeknél a kezelés elmulasztása az egészségi állapot romlásához vezethetne (pl. kemoterápia, speciális diagnosztikai eljárások, az egészségbiztosítás terciális szintjén végzett szolgáltatások). Nem számít azonban sürgős orvosi vizsgálatnak és beavatkozásnak az a szolgáltatás, amelyeket az anyaországban is el lehet végezni, vagy rutin szakorvosi vizsgálatról van szó (első nőgyógyászati, szemészeti, bőrgyógyászati ​​vizsgálatok, stb.) valamint a megelőző vizsgálatok.  

Piros jelzéssel besorolt országok (2020. augusztus 30-től érvényes)

A súlyosbodott járványügyi helyzetű államokat vagy közigazgatási egységeiket a piros listára sorolták be.

Tíznapos karantént rendelnek el minden olyan személy számára, aki Szlovéniába lép be, és állandó vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkezik a vörös listán szereplő országokban, és minden olyan személy számára, állampolgárságától vagy lakóhely szerinti országától függetlenül, aki ezekből az országokból érkezik Szlovéniába.

Kivételt csak azok a személyek képeznek, akikre a rendelet 10. cikke első bekezdésének 3–8., 10., 16., 18-21. pontja vonatkozik:

Ezek a kivételek például:

 • a kereskedelmi forgalomban résztvevő személyek (negatív covid-19 teszteredményre van szükségük),
 • azok a személyek, aki Szlovéniába vagy Szlovéniából árut vagy személyeket szállítanak, valamint tranzit teheráru-forgalomban vesznek részt,
 • diplomáciai útlevéllel rendelkező személy,
 • tranzitutas*
 • az illetékes minisztérium tanúsítványával rendelkező tevékenységet végző személy (negatív covid-19 teszteredményre van szükségük),
 • külföldi rendészeti szervek (rendőrség vagy igazságszolgáltatás) képviselői,
 • hivatásszerű sportolók, a hivatásszerű sportolót kísérő stáb tagjai, sportdelegáció tagok vagy sportbírók, nemzetközi hivatalos sportszövetségek által rendezett versenyen való részvétel miatt (negatív covid-19 teszteredményre van szükségük),
 • külföldi hivatalos delegációk tagjai,
 • az a személy, akit Szlovéniába mentőautóval szállítanak
 • azok a személyek (szükség esetén kísérővel), akik igazolják, hogy tervezett sürgős* orvosi vizsgálatra vagy beavatkozásra mennek a Szlovén Köztársaságban, az Európai Unió másik tagállamában vagy a schengeni térség más tagállamában (negatív covid-19 teszteredményre van szükségük).

* A tranzit azt jelenti, hogy a személynek 12 órán belül el kell hagynia Szlovéniát, és az útvonalat felesleges és szükségtelen megállás és a tranzitútvonal elhagyása nélkül kell megtenni. Az utasok sürgős, tranzittal kapcsolatos feladatokat elvégezhetnek az út során, például tankolhatnak, megállhatnak fiziológiai igények miatt, de nem szállhatnak meg éjszakára. Az átutazó személynek érvényes úti okmánnyal kell rendelkeznie (beleértve a vízumot vagy tartózkodási engedélyt is, ha szükséges), valamint rendelkezniük kell az átutazás céljáról és rendeltetési helyéről szóló dokumentummal (július 14-től csak a nem EU-n belüli lakosoknak kell rendelkezni az utóbbival; az EU lakosai számára elegendő az érvényes úti okmány). Az a személy, akiről feltételezhető, hogy nem tudja elhagyni Szlovénia területét a szomszédos országokban bevezetett intézkedések miatt, nem léphet be Szlovéniába.

*Sürgős orvosi vizsgálatnak és beavatkozásnak számít az, amelyeknél a kezelés elmulasztása az egészségi állapot romlásához vezethetne (pl. kemoterápia, speciális diagnosztikai eljárások, az egészségbiztosítás terciális szintjén végzett szolgáltatások). Nem számít azonban sürgős orvosi vizsgálatnak és beavatkozásnak az a szolgáltatás, amelyet az anyaországban is el lehet végezni, vagy a rutinszerűen végzett szakorvosi vizsgálat (első nőgyógyászati, szemészeti, bőrgyógyászati ​​vizsgálat, stb.), valamint a megelőző vizsgálatok.

A 3., 8., 10., 16., 19., pontban szereplő kivételekre érvényes, hogy a határon fel kell mutatniuk, a nem Szlovéniában elvégzett  negatív COVID-19 teszteredményt, amely nem régebbi 48 óránál, és amelyet egy EU-tagállamban vagy a schengeni térség országában, olyan szervezetnél, illetve magánszemélynél végeztek el, akiket a Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, valamint a Országos Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszerügyi Laboratórium megfelelőnek és hitelesnek talált, és az  Országos Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszerügyi Laboratórium közzétette őket a honlapján.

Piros jelzéssel besorolt országok (2020. augusztus 21-től érvényes)

 1. ​​El Salvador
 2. Albánia
 3. Amerikai Egyesült Államok
 4. Amerikai Virgin-szigetek
 5. Andorra
 6. Argentína
 7. Azerbajdzsán
 8. Bahamák
 9. Bahrein
 10. Belgium
 11. Belize
 12. Bolívia
 13. Bosznia és Hercegovina
 14. Brazília
 15. Chile
 16. Costa Rica
 17. Dél-Afrika
 18. Dominikai Köztársaság
 19. Ecuador
 20. Egyenlítői-Guinea
 21. Egyesült Arab Emírségek
 22. Esvatini
 23. Észak-Macedónia
 24. Feröer-szigetek
 25. Fülöp-szigetek
 26. Gabon
 27. Gambia
 28. Gibraltár
 29. Guam
 30. Guatemala
 31. Hollandia
 32. Honduras
 33. Horvátország
 34. India
 35. Irak
 36. Irán
 37. Izrael
 38. Katar
 39. Kazahsztán
 40. Kína
 41. Kirgizisztán
 42. Kolumbia
 43. Koszovó
 44. Kuvait
 45. Libanon
 46. Líbia
 47. Luxemburg
 48. Maldív-szigetek
 49. Málta
 50. Marokkó
 51. Mexikó
 52. Moldova
 53. Monaco
 54. Montenegró
 55. Namíbia
 56. Omán
 57. Örményország
 58. Oroszország
 59. Panama
 60. Paraguay
 61. Peru
 62. Puerto Rico
 63. Románia
 64. Saint-Martin
 65. Sao Tome és Principe
 66. Spanyolország
 67. Suriname
 68. Szaúd-Arábia
 69. Szingapúr
 70. Turks- és Caicos-szigetek
 71. Ukrajna
 72. Venezuela
 73. Zöld-foki-szigetek

A karanténról szóló határozatok benyújtása a határon

Azok a személyek, akiknek határátlépésekor várhatóan karantént fognak elrendelni, beléphetnek bármelyik határátkelőhelyen vagy ellenőrző ponton Szlovéniába. A határozatok kiadására és kézbesítésére úgy kerül sor, hogy a rendőrség a határozat meghozatalához szükséges adatokat átveszi attól a személytől, akinek karantént rendelnek el, és elküldi azokat az Egészségügyi Minisztérium képviselőjének. Ez utóbbi gondoskodik a határozat kiadásáról, és visszaküldi azt a határátkelőhelyen vagy az ellenőrző ponton tartózkodó rendőrnek, ezután a rendőr a karanténról szóló határozatot kézbesíti, és a határozat kézbesítését követően engedélyezi a személynek, hogy belépjen az országba.

Annak a személynek a számára, aki nem rendelkezik állandó vagy ideiglenes tartózkodási hellyel a Szlovén Köztársaságban, vagy indokolt okból nem tartózkodhat állandó vagy ideiglenes lakóhelyén, azon a címen kell elrendelni a karanténba helyezést, ahol tényleges letölti a karantént. Ha egy külföldi állampolgár, aki nem rendelkezik állandó vagy ideiglenes tartózkodási hellyel Szlovéniában, nem tudja igazolni a lakóhely címét, ahova karanténba helyezhetik, akkor nem engedélyezhető számára a belépés a Szlovén Köztársaságba.

A Szlovéniában munkavégzési célból érkező személyt a munkáltató igazolásában feltüntetett címen kell karanténba helyezni, amelyet Szlovéniába való belépésekor ad meg, az államhatár átlépésekor.

Horvátország határának átlépése

Horvátország piros listás szomszédos ország.

A lakosság kivételes, határon átnyúló kapcsa miatt szélesebb körű kivételek érvényesek Horvátország határa átkelésénél, mindegyik, a rendelet 10. cikkének első bekezdésében szereplő kivételek esetében, kivéve a 17. pontot (turisztikai célú látogatás), és a rendelet 11. cikke második bekezdésében szereplő három kivételt (pl. ingatlantulajdonosok, hajótulajdonosok, kempingi átalánydíjasok és azok, akik tervezett orvosi vizsgálatra érkeznek, ideértve a nem sürgős vizsgálatokat is).

Szlovén* állampolgár vagy állandó szlovéniai tartózkodási hellyel rendelkező külföldi karantén nélkül léphet be az országba, ha a rendelet 10. cikkének első bekezdésében szereplő kivételek egyike, kivéve a 17. pontot (turisztikai célú látogatás), és a rendelet 11. cikke második bekezdésében szereplő három új kivételt közé tartozik (pl. ingatlantulajdonosok, hajótulajdonosok, kempingi átalánydíjasok* és azok, akik tervezett orvosi vizsgálatra érkeznek, ideértve a nem sürgős vizsgálatokat is.

 *Szlovén állampolgárok és a szlovéniai állandó lakóhellyel rendelkező külföldi, aki ingatlan, lakóhajó tulajdonosa, vagy ha ingatlan, lakóhajó vagy földterület használatához haszonbérleti szerződés, illetve bérleti szerződés alapján joga van az ingatlan, a lakóhajó vagy az autókempingben található telek használatához valamelyik szomszédos országban (Olaszország, Horvátország, Ausztria és Magyarország), ahonnan közeli családtagjaival együtt belép Szlovéniába, amelyet megfelelő tanúsítványokkal kell igazolnia, karantén nélkül is beléphet Szlovéniába, még akkor is, ha valamelyik szomszédos ország szerepel a súlyosbodott járványügyi helyzetű országok listáján (piros lista), az ország elhagyásától számított 48 órán belül azonban vissza kell térnie Szlovéniába.

A szomszédos országban tervezett orvosi vizsgálatról vagy beavatkozásról szóló igazolással rendelkező személy karantén elrendelése nélkül is átlépheti a határt, ha ugyanazon a napon vagy közvetlenül az orvosi vizsgálat vagy beavatkozás befejezése után tér visszatér a határon keresztül, ha a vizsgálat vagy a beavatkozás több napot vett igénybe.

Horvátországba való belépés előtt az utasok előre elküldhetik adataikat a horvát Belügyminisztérium erre a célra létrehozott Enter Croatia weboldalán keresztül.

2020. június 15-től a Horvátországgal határos mindegyik határmenti forgalmat szolgáló kishatárátkelő újra működni fog. Ezeken a határátkelőhelyeken keresztül Szlovénia és Horvátország állampolgárai kelhetnek át, valamint azok a személyek, akiket az uniós jog alapján megillet a szabad mozgáshoz való jog.

 

Olaszország határának átlépése

Olaszország jelenleg a zöld listán van (belépés karantén nélkül).

Az olaszországi határmenti területeken ellenőrző pontokat állítottak fel a közúti összeköttetésre:

 • Vrtojba,
 • Fernetiči,
 • Škofije,
 • Krvavi Potok.

 Szlovénia és Olaszország állampolgárai ezeken az ellenőrző pontokon kívül is átléphetik az államhatárt.

Ausztria határának átlépése

Ausztria jelenleg a zöld listán van (belépés karantén nélkül).

Ausztria határmenti területein ellenőrző pontokat hoztak létre:

 • Karavanke,
 • Ljubelj,
 • Šentilj (autópálya),
 • Šentilj (vasút).

Szlovénia és Ausztria állampolgárai ezeken az ellenőrző pontokon kívül is átléphetik az államhatárt.

Magyarország határának átlépése

Magyarország jelenleg a zöld listán van (belépés karantén nélkül).

Magyarország határmenti területein ellenőrző pontokat hoztak létre:

 • Hosszúfalu,
 • Pince (autópálya).

Szlovénia és Magyarország polgárai a Pince (regionális út)Kétvölgy/Kerkafő és Hodoš ellenőrző pontokon is átléphetik az államhatárt.