Skip to content

Na Centru za izobraževanje v pravosodju skrbimo, da so sodniki, državni tožilci, državni odvetniki, osebje na sodiščih, državnih tožilstvih in odvetništvih, sodni izvršitelji, upravitelji v postopkih insolventnosti, sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači, kar najbolje usposobljeni za delo v sodnih postopkih. V ta namen izvajamo izobraževanja in tudi izpite za posamezne zgoraj naštete poklicne skupine, o podrobnosti katerih glede vsebin, pravnih podlag, terminov, prijavnic.

Naša pristojnost pa je tudi izvajanje in organizacija pravniškega državnega izpita. Mnogi menijo, da je to najzahtevnejša preizkušnja v karieri bodočega sodnika, državnega tožilca, državnega odvetnika, odvetnika ali notarja. Menim, da s tem ni nič narobe,saj gre za bodoče nosilce najodgovornejših nalog v pravosodju in tako je nujno, da pred vstopom na te zahtevne funkcije ali poklice pokažejo tudi najvišji nivo znanja in sposobnosti obvladovanja težkih situacij, do katerih nedvomno pogosto pride v razpravni dvorani sodišča. Le kandidati, ki uspešno opravijo izpit, zadostijo uvodnim ugotovitvam o svobodi, samozavesti in pogumu – moči za prevzemanje odgovornosti. Da pa pravniški državni izpit le ni nekaj težko dosegljivega za diplomanta pravne fakultete po opravljenem obveznem praktičnem usposabljanju, pa je mogoče ugotoviti na zavihkih naše spletne strani, ki so namenjeni pravniškemu državnemu izpitu. Tam kot novost objavljamo tudi statistične podatke o uspešnosti celotne skupine kandidatov na posameznem izpitnem roku. Najdete pa tudi vsebine, ki se nanašajo na pogoje za pristop na pravniški državni izpit, seminarje za kandidate, izpitne roke, prijavnice. Na Centru za izobraževanje pa se dobro zavedamo, da je temelj znanja tudi to, da pogledaš izza domačih plankov. Tako sodelujemo z različnimi mednarodnimi institucijami za izobraževanje v pravosodju, saj smo član EJTN (Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju), ERA (Akademije za evropsko pravo) in IOJT (Mednarodne organizacije centrov za izobraževanje v pravosodju), vključujemo se v izobraževanja Evropskega urada za javno upravo (EIPA) in Evropskega patentnega urada (EPO. Izvajamo mednarodne izmenjave pravosodnih funkcinarjev, skrbimo za udeležbo slovenskih pravosodnih funkcionarjev na mednarodnih izobraževanjih in omogočamo tujim pravosodnim funkcionarjem, da se udeležujejo naših izobraževanj. Podrobno o tem pa v zavihkih namenjenih mednarodnemu sodelovanju.

Sektorji centra