Skip to main content

The Minister’s Office performs expert, organisational, advisory and coordination tasks for the Minister and State Secretaries. The Office participates in planning and designing legislative systemic solutions and monitors the adequacy, quality and timely implementation of decisions of the Minister's collegial and working bodies. It also coordinates the work between the Ministry and its bodies and between the Ministry and other state and public administration authorities operating in the Ministry’s areas of competence.

Sodelujemo pri načrtovanju in oblikovanju pravnih sistemskih rešitev ter spremljamo ustreznost, kakovost in pravočasnost uresničevanja sklepov kolegijev in delovnih  teles ministra. Usklajujemo tudi delo med ministrstvom in drugimi organi državne in javne uprave ter organi, ki delujejo na področjih, za katera je pristojno ministrstvo.