Skip to main content

V Sektorju za splošne zadeve pripravljamo predloge splošnih pravnih aktov na področju financ, kadrovskih zadev in javnih naročil ter vzdrževanja in tehničnih zadev. Skrbimo za pripravo in izvedbo javnih naročil in javnih razpisov, opravljamo naloge finančnega poslovanja, naloge s kadrovskega in pravnega področja ter s področja črpanja evropskih sredstev.

Ukvarjamo se z vodenjem stvarnega premoženja in načrtovanjem investicij, izvajamo naloge dokumentarnega in pisarniškega poslovanja ter arhiviranja in opravljamo pisarniško-tehnične naloge, povezane z delom drugih dveh sektorjev. Z usklajenim delom se zagotavlja učinkovito sodelovanje in izmenjava podatkov, strokovnost in nadzor nad delovnim področjem. Sektor za splošne zadeve nudi strokovno pomoč ostalima sektorjema urada.