Skip to main content

Categorisation of accommodation establishments

Categorisation of accommodation establishments

The categorisation is carried out with the electronic categorisation system for accommodation establishments.

Electronic categorisation system

Title Institution
Ministry of the Economy, Tourism and Sport

Kategorizacija se izvaja v skladu z merili oziroma standardi opremljenosti in storitev, ki so določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2 Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov.