Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Skupni notranjerevizijski službi svetujemo pri pripravi organizacijskih predpisov z vidika delovanja kontrolnih točk, opravljamo nadzor nad poslovanjem proračunskih uporabnikov in njihovih organizacijskih enot ter vrednotimo in ocenjujemo izvajanje nalog.

Spremljamo poročila, ki jih pripravljajo nosilci proračunskih postavk ali organizacijske enote, poročila zunanjih nadzornih institucij (Urad za nadzor proračuna Ministrstva za finance, Računsko sodišče Republike Slovenije) in pripravljamo podlage za odločanje pri vodstvenem upravljanju ter izboljšanju kakovosti porabe sredstev v okviru sprejete politike in strategije razvoja.

Poleg rednih revizij (na podlagi letnega načrta dela, ki izhaja iz strateškega oziroma petletnega načrta) izvajamo tudi izredne revizije.