Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Skupni notranje revizijski službi svetujemo pri pripravi organizacijskih predpisov z vidika delovanja kontrolnih točk, opravljamo nadzor nad poslovanjem proračunskih uporabnikov in njihovih organizacijskih enot ter vrednotimo in ocenjujemo izvajanje nalog.

Spremljamo poročila, ki jih pripravljajo nosilci proračunskih postavk ali organizacijske enote, poročila zunanjih nadzornih institucij (Urad za nadzor proračuna Ministrstva za finance, Računsko sodišče Republike Slovenije) in pripravljamo podlage za odločanje pri vodstvenem upravljanju ter izboljšanju kakovosti porabe sredstev v okviru sprejete politike in strategije razvoja.

Poleg rednih revizij (na podlagi letnega načrta dela, ki izhaja iz strateškega oziroma petletnega načrta) izvajamo tudi izredne revizije.