Skoči do osrednje vsebine

Sektor za sodelovanje z državnim zborom ter za evropsko in mednarodno sodelovanje

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za sodelovanje z državnim zborom ter za evropsko in mednarodno sodelovanje spremljamo delo Državnega zbora in sodelujemo z njim. Spremljamo tudi evropsko in mednarodno dejavnost vlade, zagotavljamo mnenja in druga gradiva za oblikovanje stališč vlade, oziroma odstopamo gradiva v reševanje pristojnim organom.

Proučujemo gradiva vlade in ugotavljamo njihovo skladnost Poslovnikom Vlade Republike Slovenije in Poslovnikom državnega zbora, pri tem pripravljamo sklepe in sprejete odločitve vlade z delovnega področja sektorja ter spremljamo izvajanje sklepov vlade z delovnega področja sektorja.

Signiramo oziroma usmerjamo v reševanje prejeto pošto iz Državnega zbora in Državnega sveta, neposredno organiziramo spremljanje sej Državnega zbora, usklajujemo udeležbo predstavnikov vlade in javnih uslužbencev Generalnega sekretariata vlade na sejah Državnega zbora in pripravljamo ustrezna gradiva za njihovo delovanje ter obveščamo predstojnika in službe generalnega sekretariata vlade.

Vodimo evidence in pripravljamo informacije na njihovi podlagi; spremljamo evropsko in drugo zakonodajo z delovnega področja ter pripravljamo poročila o delu Državnega zbora.