Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za izvedbo sej vlade in analize pripravljamo, organiziramo in izvajamo redne in dopisne seje vlade, pripravljamo sklepe in izvajamo sprejete odločitve vlade z delovnega področja sektorja ter pripravljamo zapisnike sej vlade.

Signiramo oziroma usmerjamo v reševanje prejeto pošto, razen pošte, prejete iz Državnega zbora in Državnega sveta. Neposredno spremljamo seje vlade  in Državnega zbora, proučujemo gradiva vlade ter ugotavljamo njihovo skladnost s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije in usklajenost s pristojnimi resornimi organi.

Pripravljamo projektne naloge, analize, poročila in informacije z analitičnimi, statističnimi in opisnimi podatki v zvezi z uresničevanjem odločitev vlade, aktualnimi vprašanji in pomembnejšimi temami, zbiramo in obdelujemo strokovne podatke iz domačih in tujih virov; pripravljamo in spremljamo uresničevanje delovnega programa vlade; spremljamo izvajanje sklepov vlade ter pripravljamo statistična in analitična poročila o delu vlade in delovnih teles vlade.