Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za informatiko upravljamo sistem za spremljanje sej vlade in njenih delovnih teles ter vladne informacijske sisteme, ki so v pristojnosti Generalnega sekretariata vlade.

Pripravljamo zahtevne analize, razvojne projekte, informacije in poročila s področja informatike. Ob tem zbiramo, urejamo in pripravljamo podatke za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja informatike ter sodelujemo pri uvajanju sistema kakovosti.

Izvajamo strokovni nadzor, pripravljamo strokovno dokumentacijo s svojega delovnega področja za izvedbo javnih razpisov ter vodimo nabavo in vzdrževanje računalniške opreme za generalni sekretariat in Kabinet predsednika vlade. Tema organoma nudimo tehnično podporo in zagotavljamo delovanje informacijskega sistema.  

Zagotavljamo delovanje, upravljanje in nadzorovanje strežniške in komunikacijske infrastrukture, podporo uporabniškim delovnim postajam, izvajamo nadzor in usklajevanje dela zunanjih sodelavcev pri vzdrževanju strojne in programske opreme. Nudimo tehnično podporo e-sejam vlade in ob tem postavljamo usmeritve in standarde za programsko in strojno opremo, ki se uporablja pri e-sejah vlade, vsem uporabnikom. 

V ta namen izobražujemo uporabnike in jim nudimo pomoč pri delu z aplikacijami. Urejamo dostop do dokumentnih zbirk generalnega sekretariata vlade, Kabineta predsednika vlade ter drugih podatkovnih zbirk in vladnih informacijskih sistemov v upravljanju generalnega sekretariata vlade.