Skoči do osrednje vsebine

V Kabinetu generalnega sekretarja vlade izvajamo najzahtevnejše strokovne in organizacijske naloge za izvajanje nalog generalnega sekretarja vlade ter usklajevalne naloge za izvajanje določb Poslovnika Vlade Republike Slovenije.

Svetujemo generalnemu sekretarju vlade pri pripravi in spremljanju delovnega programa vlade ter hkrati spremljamo uresničevanje programa v Državnem zboru.

Spremljamo in usklajujemo delo generalnega sekretariata, ob tem pa nudimo strokovno pomoč vladnim službam v pristojnosti generalnega sekretarja vlade. Hkrati nudimo pomoč pri neposrednem izvajanju nalog z njihovega področja dela ter področij finančnih in materialnih zadev, izvajanja programa nabav in programa prodaj stvarnega premoženja ter reševanja prostorskih vprašanj.

Pri svojem delu aktivno sodelujemo z različnimi javnostmi, spremljamo objave v medijih in izvajamo naloge, povezane z izvajanjem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.