Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Sektorju za kadrovske in pravne zadeve pripravljamo predloge splošnih pravnih aktov (razen splošnih aktov, ki spadajo v pristojnost Sektorja za splošne zadeve), ki jih izdaja oziroma predlaga vladi v sprejetje Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (RS), pripravljamo pravna mnenja in dajemo pravne nasvete sektorjem in službam Generalnega sekretariata Vlade RS ter vladnim službam.

Pripravljamo in pregledujemo pogodbe s področja dela Generalnega sekretariata Vlade RS (razen pogodb s področja javnih naročil), opravljamo naloge za predstojnikovo uresničevanje pravic in obveznosti delodajalca ter naloge upravljanja kadrovskih virov.

Zagotavljamo informiranje javnih uslužbencev, sodelujemo s sindikatom Generalnega sekretariata Vlade RS, opravljamo strokovne naloge glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja zaposlenih v Generalnem sekretariatu Vlade RS, Kabinetu predsednika Vlade RS in vladnih službah po uredbah.

V Sektorju za kadrovske in pravne zadeve sodelujemo pri postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem Generalnega sekretariata Vlade RS in zagotavljamo upravljanje stvarnega premoženja.

Spremljamo tudi izvajanje notranjih aktov Generalnega sekretariata Vlade RS in podzakonskih aktov vlade z njegovega delovnega področja.

Za izvajanje nalog na ožjem delu delovnega področja oziroma posameznih nalog sektorja je oblikovan Oddelek za avtomobilske prevoze.

 

Oddelek sektorja