Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za kadrovske in pravne zadeve pripravljamo predloge splošnih pravnih aktov (razen splošnih aktov, ki spadajo v pristojnost Sektorja za splošne zadeve), ki jih izdaja oziroma predlaga vladi v sprejetje Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, pripravljamo pravna mnenja in dajemo pravne nasvete sektorjem in službam Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije ter vladnim službam.

Pripravljamo in pregledujemo pogodbe s področja dela Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije (razen pogodb s področja javnih naročil), opravljamo naloge za predstojnikovo uresničevanje pravic in obveznosti delodajalca ter naloge upravljanja kadrovskih virov.

Zagotavljamo informiranje javnih uslužbencev, sodelujemo s sindikatom Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, opravljamo strokovne naloge glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja zaposlenih v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije in vladnih službah po uredbah.

V Sektorju za kadrovske in pravne zadeve sodelujemo pri postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije in zagotavljamo upravljanje stvarnega premoženja.

Spremljamo tudi izvajanje notranjih aktov Generalnega sekretariata Vlade RS in podzakonskih aktov vlade z njegovega delovnega področja.