Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V sektorju za investicije, vzdrževanje in prevoze načrtujemo, organiziramo, vodimo in koordiniramo investicije Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, vodimo tekoče, investicijsko in interventno vzdrževanje poslovnih stavb in prostorov ter skrbimo za upravljanje s stvarnim premoženjem Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije. Prav tako skrbimo za usklajevanje med uporabniki vladne palače ob investicijskem vzdrževanju stavbe, vodimo evidence osnovnih sredstev ter pripravljamo sporazume o prenosu pravice upravljanja z osnovnimi sredstvi. Skrbimo za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in počitniških zmogljivosti ter sodelujemo v postopkih izvedbe javnih naročil s področja dela sektorja.

Med drugim zagotavljamo tudi tehnične storitve pri izvedbi protokolarnih dogodkov, tiskovnih konferenc, sej in sestankov. 

Za izvajanje nalog na ožjem delu delovnega področja oziroma posameznih funkcij sektorja sta oblikovana oddelka:

Oddelek za tehnične zadeve in vzdrževanje

Oddelek za avtomobilske prevoze