Skoči do osrednje vsebine

Naselja upravne enote

Občina Žalec obsega 39 naselij:

 • Arja vas,
 • Brnica,
 • Dobriša vas,
 • Drešinja vas,
 • Galicija,
 • Grče,
 • Gotovlje,
 • Griže,
 • Hramše,
 • Kale,
 • Kasaze,
 • Levec,
 • Liboje,
 • Ložnica pri Žalcu,
 • Mala Pirešica,
 • Migojnice,
 • Novo Celje,
 • Pernovo,
 • Petrovče,
 • Podkraj,
 • Podlog v Savinjski dolini,
 • Podvin,
 • Pongrac,
 • Ponikva pri Žalcu,
 • Ruše,
 • Spodnje Grušovlje,
 • Spodnje Roje,
 • Studence,
 • Šempeter v Savinjski dolini,
 • Velika Pirešica,
 • Vrbje,
 • Zabukovica,
 • Zalog pri Šempetru,
 • Zaloška Gorica,
 • Zavrh pri Galiciji,
 • Zgornje Grušovlje,
 • Zgornje Roje,
 • Žalec,
 • Železno.

Občina Braslovče obsega 22 naselij:

 • Braslovče,
 • Dobrovlje,
 • Glinje,
 • Gomilsko,
 • Grajska vas,
 • Kamenče,
 • Letuš,
 • Male Braslovče,
 • Orla vas,
 • Parižlje,
 • Podgorje pri Letušu,
 • Podvrh,
 • Poljče,
 • Preserje,
 • Rakovlje,
 • Spodnje Gorče,
 • Šentrupert,
 • Šmatevž,
 • Topovlje,
 • Trnava,
 • Zakl,
 • Zgornje Gorče.

Občina Polzela obsega 8 naselij:

 • Andraž nad Polzelo,
 • Breg pri Polzeli,
 • Dobrič,
 • Ločica ob Savinji,
 • Orova vas,
 • Podvin pri Polzeli,
 • Polzela,
 • Založe.

Občina Prebold obsega 8 naselij:

 • Dolenja vas,
 • Kaplja vas,
 • Latkova vas,
 • Marija reka,
 • Matke,
 • Prebold,
 • Sv. Lovrenc,
 • Šešče pri Preboldu.

Občina Tabor obsega 7 naselij:

 • Črni vrh,
 • Kapla,
 • Loke,
 • Miklavž pri Taboru,
 • Ojstriška vas,
 • Pondor,
 • Tabor.

Občina Vransko obsega 16 naselij:

 • Brode,
 • Čeplje,
 • Čreta,
 • Jeronim,
 • Limovce,
 • Ločica pri Vranskem,
 • Prapreče,
 • Prekopa,
 • Selo pri Vranskem,
 • Stopnik,
 • Tešova,
 • Vologa,
 • Vransko,
 • Zahomce,
 • Zajasovnik – del,
 • Zaplanina.