Skoči do osrednje vsebine

Naselja upravne enote

Občina Velenje obsega 25 naselij:

 • Arnače,
 • Bevče,
 • Črnova,
 • Hrastovec,
 • Janškovo selo,
 • Kavče,
 • Laze,
 • Lipje,
 • Lopatnik,
 • Lopatnik pri Velenju,
 • Ložnica,
 • Paka pri Velenju,
 • Paški kozjak,
 • Pirešica,
 • Plešivec,
 • Podgorje,
 • Podkraj pri Velenju,
 • Prelska,
 • Silova,
 • Šenbric,
 • Škale,
 • Škalske Cirkovce,
 • Šmartinske Cirkovce,
 • Velenje,
 • Vinska gora.

Občina Šoštanj obsega 11 naselij:

 • Bele vode,
 • Družmirje,
 • Florjan,
 • Gaberke,
 • Lokovica,
 • Ravne,
 • Skorno pri Šoštanju,
 • Šentvid pri Zavodnjah,
 • Šoštanj,
 • Topolšica,
 • Zavodnje. 

Občina Šmartno ob Paki obsega 10 naselij:

 • Gavce,
 • Gorenje,
 • Mali vrh,
 • Paška vas,
 • Podgora,
 • Rečica ob Paki,
 • Skorno,
 • Slatina,
 • Šmartno ob Paki
 • Veliki vrh.