Skoči do osrednje vsebine

Naselja upravne enote

Občina Trebnje obsega 132 naselij:
Arčelca,
Artmanja vas,
Babna Gora,
Belšinja vas,
Benečija,
Bič,
Blato,
Breza,
Cesta,
Čatež,
Češnjevek,
Dečja vas,
Dobrava,
Dobravica pri Vel. Gabru,
Dobrnič,
Dol pri Trebnjem,
Dol. Kamenje pri Dobrniču,
Dol. Medvedje selo,
Dol. Nemška vas,
Dol. Podboršt pri Trebnjem,
Dol. Podšumberk,
Dol. Ponikve,
Dol. Selce,
Dol. vrh,
Dolenja Dobrava,
Dolenja vas pri Čatežu,
Dolenje Prapreče,
Dolga Njiva pri Šentlovrencu,
Goljek,
Gombišče,
Gor. Medvedje selo,
Gor. Nemška vas,
Gor. Podboršt pri Veliki Loki,
Gor. Podšumberk,
Gor. Ponikve,
Gor. Prapreče,
Gor. Selce,
Gor. vrh pri Dobrniču,
Gorenja vas pri Čatežu,
Gorenja vas,
Gorica na Medvedjeku,
Gornja Dobrava,
Gradišče pri Trebnjem,
Grič pri Trebnjem,
Grm,
Grmada,
Hudeje,
Iglenik pri Veliki Loki,
Jezero,
Kamenje pri Dobrniču,
Kamni Potok,
Knežja vas,
Korenitka,
Korita,
Kriška Reber,
Križ,
Krtina,
Krušni vrh,
Kukenberk,
Lipnik,
Lisec,
Log pri Žužemberku,
Lokve pri Dobrniču,
Lukovek,
Luža,
Mačji Dol,
Mačkovec,
Mala Loka,
Mala Ševnica,
Male Dole pri Stehanji vasi,
Mali Gaber,
Mali Videm,
Martinja vas,
Medvedjek,
Meglenik,
Mrzla Luža,
Muhabran,
Občine,
Odrga,
Orlaka,
Pekel,
Pluska,
Podlisec,
Potok,
Preska pri Dobrniču,
Primštal,
Pristavica pri Vel. Gabru,
Račje selo,
Razbore - del,
Rdeči Kal,
Repče,
Replje,
Reva,
Rihpovec,
Rodine pri Trebnjem,
Roje pri Čatežu,
Roženpelj,
Rožni vrh,
Sejenice,
Sela pri Šumberku,
Stehanja vas,
Stranje pri Dobrniču,
Stranje pri Vel. Gabru,
Studenec,
Svetinja,
Šahovec,
Šentlovrenc,
Škovec,
Šmaver,
Štefan pri Trebnjem,
Trebanjski vrh,
Trebnje,
Trnje,
Vapča vas pri Dobrniču,
Vel. Dole,
Velika Loka,
Velika Ševnica,
Veliki Gaber,
Veliki Videm,
Volčja Jama,
Vrbovec,
Vrhovo pri Šentlovrencu,
Vrhtrebnje,
Vrtače,
Zagorica pri Čatežu,
Zagorica pri Dobrniču,
Zagorica pri Vel. Gabru,
Zavrh,
Zidani Most,
Žabjek,
Železno,
Žubina.

Občina Mokronog-Trebelno obsega 43 naselij: 
Beli Grič,
Bitnja vas,
Bogneča vas,
Brezje pri Trebelnem,
Brezovica pri Trebelnem,
Bruna vas,
Cerovec pri Trebelnem,
Cikava,
Češnjice pri Trebelnem,
Čilpah,
Čužnja vas,
Dol. Laknice,
Dol. Zabukovje,
Drečji vrh,
Gor. Laknice,
Gor. Mokronog,
Gor. vas pri Mokronogu,
Gor. Zabukovje,
Hrastovica,
Jagodnik,
Jelševec,
Križni vrh,
Log,
Maline,
Martinja vas pri Mokronogu,
Mirna vas,
Mokronog,
Most,
Ornuška vas,
Ostrožnik,
Podturn,
Pugled pri Mokronogu,
Puščava,
Radna vas,
Ribjek,
Roje pri Trebelnem,
Slepšek,
Srednje Laknice,
Sv. vrh,
Štatenberk,
Trebelno,
Velika Strmica,
Vrh pri Trebelnem.

Občina Šentrupert obsega 25 naselij:
Bistrica,
Brinje,
Dol. Jesenice,
Draga pri Šentrupertu,
Gor. Jesenice,
Hom,
Hrastno,
Kamnje,
Kostanjevica,
Mali Cirnik pri Šentjanžu,
Okrog,
Prelesje,
Ravne nad Šentrupertom,
Rakovnik pri Šentrupertu,
Ravnik,
Roženberk,
Slovenska vas,
Straža,
Šentrupert,
Škrljevo,
Trstenik,
Vesela Gora,
Vrh,
Zabukovje,
Zaloka.

Občina Mirna, obsega 22 naselij:
Brezovica pri Mirni,
Cirnik,
Debenec,
Glinek,
Gomila,
Gor. vas pri Mirni,
Migolica,
Migolska Gora,
Mirna,
Praprotnica,
Ravne,
Sajenice,
Selo pri Mirni,
Selska Gora,
Stan,
Stara Gora,
Ševnica,
Škrjanče,
Trbinc,
Volčje Njive,
Zabrdje,
Zagorica.