GOV.SI

Oddelek za prostor, kmetijstvo in občo upravo

Na oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo opravljamo naslednje storitve: