Skoči do osrednje vsebine

Naloge Glavne pisarne

 • svetovanje strankam, pomoč pri izpolnjevanju vlog in dajanje splošnih informacij o urejanju upravnih zadev pri upravni enoti;
 • posredovanje informacij javnega značaja;
 • usmerjanje strank v zvezi s postopki pri upravni enoti;
 • upravne overitve lastnoročnih podpisov, prepisov, kopij dokumentov in garantnih pisem;
 • izdajanje izpiskov iz elektronske zemljiške knjige;
 • izdajanje potrdil iz zbirk geodetskih podatkov;
 • izdaja obrazcev vlog in sprejem vlog;
 • prodaja taks, obrazcev in tiskovin - blagajna z dnevnim obračunom prometa;
 • strokovno tehnična opravila v zvezi s prevzemom, odpiranjem in odpremo poštnih pošiljk;
 • strokovno tehnična opravila v zvezi z evidentiranjem zadev in dokumentov;
 • strokovno tehnična opravila v zvezi z vzdrževanjem tekoče in stalne zbirke dokumentarnega gradiva;
 • odbiranje in izročanje  arhivskega gradiva pristojnemu arhivu ter izločanje in uničevanje dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok hrambe;
 • posredovanje podatkov iz tekoče in stalne zbirke dokumentarnega gradiva - arhiva upravne enote;
 • hramba delovnih knjižic;
 • potrjevanje pravnomočnosti upravnih aktov;
 • splošna, strokovna, administrativna in tehnična opravila za potrebe upravne enote;
 • druge naloge v skladu z določili predpisov.