Skoči do osrednje vsebine

Občine in naselja Upravne enote Šmarje pri Jelšah

Naselja upravne enote

Občina Bistrica ob Sotli zajema 11 naselij:

 • Bistrica ob Sotli,
 • Dekmanca,
 • Črešnjevec ob Bistrici,
 • Hrastje ob Bistrici,
 • Križan Vrh,
 • Kunšperk,
 • Ples,
 • Polje pri Bistrici,
 • Srebrnik,
 • Trebče in
 • Zagaj.

Občina Kozje zajema 23 naselij:

 • Bistrica,
 • Buče,
 • Dobležiče,
 • Drensko Rebro,
 • Gorjane,
 • Gradišče,
 • Gubno,
 • Ješovec pri Kozjem,
 • Klake,
 • Kozje,
 • Lesično,
 • Ortnice,
 • Osredek pri Podsredi,
 • Pilštanj,
 • Podsreda,
 • Poklek pri Podsredi,
 • Topolovo,
 • Vetrnik,
 • Vojsko,
 • Vrenska Gorca,
 • Zagorje,
 • Zdole in
 • Zeče pri Bučah.

Občina Podčetrtek zajema 26 naselij:

 • Brezovec pri Polju,
 • Cmereška Gorca,
 • Golobinjek ob Sotli,
 • Gostinca,
 • Imeno,
 • Imenska Gorca,
 • Jerčin,
 • Lastnič,
 • Nezbiše,
 • Olimje,
 • Pecelj,
 • Podčetrtek,
 • Polje ob Sotli,
 • Prelasko,
 • Pristava pri Lesičnem,
 • Pristava pri Mestinju,
 • Roginska Gorca,
 • Rudnica,
 • Sedlarjevo,
 • Sela,
 • Sodna vas,
 • Sveta Ema,
 • Verače,
 • Vidovica,
 • Virštanj in
 • Vonarje.

Občina Rogaška Slatina zajema 41 naselij:

 • Brestovec,
 • Brezje pri Podplatu,
 • Cerovec pod Bočem,
 • Ceste,
 • Čača vas,
 • Drevenik,
 • Gaberce,
 • Gabrovec pri Kostrivnici,
 • Gradiški dol,
 • Irje,
 • Kačji dol,
 • Kamence,
 • Kamna gorca,
 • Male Rodne,
 • Nimno,
 • Plat,
 • Podplat,
 • Podturn,
 • Pristavica,
 • Prnek,
 • Rajnkovec,
 • Ratanska vas,
 • Rjavica,
 • Rogaška Slatina,
 • Spodnja Kostrivnica,
 • Spodnje Negonje,
 • Spodnje Sečovo,
 • Spodnji Gabernik,
 • Strmec pri Sv. Florijanu,
 • Florijan,
 • Tekačevo,
 • Topole,
 • Tržišče,
 • Tuncovec,
 • Velike Rodne
 • Vinec,
 • Zagaj pod Bočem,
 • Zgornja Kostrivnica,
 • Zgornje Negonje,
 • Zgornje Sečovo in
 • Zgornji Gabernik.

 Občina Rogatec zajema 9 naselij:

 • Brezovec pri Rogatcu,
 • Dobovec pri Rogatcu,
 • Donačka Gora,
 • Log,
 • Rogatec,
 • Jurij,
 • Tlake,
 • Trlično in
 • Žahenberc.

Občina Šmarje pri Jelšah zajema 77 naselij:

 • Babna brda
 • Babna gora
 • Babna reka
 • Beli potok pri Lembergu
 • Belo
 • Bezgovica
 • Bobovo pri Šmarju
 • Bodrež
 • Bodrišna vas
 • Brecljevo
 • Brezje pri Lekmarju
 • Bukovje v Babni gori
 • Cerovec pri Šmarju
 • Dol pri Pristavi
 • Dol pri Šmarju
 • Dragomilo
 • Dvor
 • Gaj
 • Globoko pri Šmarju
 • Gornja vas
 • Grliče
 • Grobelce
 • Grobelno – del
 • Hajnsko
 • Jazbina
 • Jerovska vas
 • Ješovec pri Šmarju
 • Kamenik
 • Konuško
 • Koretno
 • Korpule
 • Kristan Vrh
 • Krtince
 • Laše
 • Lekmarje
 • Lemberg pri Šmarju
 • Lipovec
 • Mala Pristava
 • Mestinje
 • Močle
 • Nova vas pri Šmarju
 • Orehovec
 • Pečica
 • Pijovci
 • Platinovec
 • Polžanska Gorca
 • Polžanska vas
 • Predel
 • Predenca
 • Preloge pri Šmarju
 • Pustike
 • Rakovec
 • Senovica
 • Sladka Gora
 • Sotensko pri Šmarju
 • Spodnja Ponkvica
 • Spodnje Mestinje
 • Spodnje Selce
 • Spodnje Tinsko
 • Stranje
 • Strtenica
 • Sveti štefan
 • Šentvid pri Grobelnem
 • Šerovo
 • Škofija
 • Šmarje pri Jelšah
 • Topolovec
 • Vinski vrh pri Šmarju
 • Vodenovo
 • Vrh
 • Vršna vas
 • Zadrže
 • Zastranje
 • Završe pri Grobelnem
 • Zgornje Tinsko
 • Zibika
 • Zibiška vas.