Skoči do osrednje vsebine

Občine in naselja Upravne enote Šmarje pri Jelšah

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Naselja upravne enote

Občina Bistrica ob Sotli zajema 11 naselij:

 • Bistrica ob Sotli,
 • Dekmanca,
 • Črešnjevec ob Bistrici,
 • Hrastje ob Bistrici,
 • Križan Vrh,
 • Kunšperk,
 • Ples,
 • Polje pri Bistrici,
 • Srebrnik,
 • Trebče in
 • Zagaj.

Občina Kozje zajema 23 naselij:

 • Bistrica,
 • Buče,
 • Dobležiče,
 • Drensko Rebro,
 • Gorjane,
 • Gradišče,
 • Gubno,
 • Ješovec pri Kozjem,
 • Klake,
 • Kozje,
 • Lesično,
 • Ortnice,
 • Osredek pri Podsredi,
 • Pilštanj,
 • Podsreda,
 • Poklek pri Podsredi,
 • Topolovo,
 • Vetrnik,
 • Vojsko,
 • Vrenska Gorca,
 • Zagorje,
 • Zdole in
 • Zeče pri Bučah.

Občina Podčetrtek zajema 26 naselij:

 • Brezovec pri Polju,
 • Cmereška Gorca,
 • Golobinjek ob Sotli,
 • Gostinca,
 • Imeno,
 • Imenska Gorca,
 • Jerčin,
 • Lastnič,
 • Nezbiše,
 • Olimje,
 • Pecelj,
 • Podčetrtek,
 • Polje ob Sotli,
 • Prelasko,
 • Pristava pri Lesičnem,
 • Pristava pri Mestinju,
 • Roginska Gorca,
 • Rudnica,
 • Sedlarjevo,
 • Sela,
 • Sodna vas,
 • Sveta Ema,
 • Verače,
 • Vidovica,
 • Virštanj in
 • Vonarje.

Občina Rogaška Slatina zajema 41 naselij:

 • Brestovec,
 • Brezje pri Podplatu,
 • Cerovec pod Bočem,
 • Ceste,
 • Čača vas,
 • Drevenik,
 • Gaberce,
 • Gabrovec pri Kostrivnici,
 • Gradiški dol,
 • Irje,
 • Kačji dol,
 • Kamence,
 • Kamna gorca,
 • Male Rodne,
 • Nimno,
 • Plat,
 • Podplat,
 • Podturn,
 • Pristavica,
 • Prnek,
 • Rajnkovec,
 • Ratanska vas,
 • Rjavica,
 • Rogaška Slatina,
 • Spodnja Kostrivnica,
 • Spodnje Negonje,
 • Spodnje Sečovo,
 • Spodnji Gabernik,
 • Strmec pri Sv. Florijanu,
 • Florijan,
 • Tekačevo,
 • Topole,
 • Tržišče,
 • Tuncovec,
 • Velike Rodne
 • Vinec,
 • Zagaj pod Bočem,
 • Zgornja Kostrivnica,
 • Zgornje Negonje,
 • Zgornje Sečovo in
 • Zgornji Gabernik.

 Občina Rogatec zajema 9 naselij:

 • Brezovec pri Rogatcu,
 • Dobovec pri Rogatcu,
 • Donačka Gora,
 • Log,
 • Rogatec,
 • Jurij,
 • Tlake,
 • Trlično in
 • Žahenberc.

Občina Šmarje pri Jelšah zajema 77 naselij:

 • Babna brda
 • Babna gora
 • Babna reka
 • Beli potok pri Lembergu
 • Belo
 • Bezgovica
 • Bobovo pri Šmarju
 • Bodrež
 • Bodrišna vas
 • Brecljevo
 • Brezje pri Lekmarju
 • Bukovje v Babni gori
 • Cerovec pri Šmarju
 • Dol pri Pristavi
 • Dol pri Šmarju
 • Dragomilo
 • Dvor
 • Gaj
 • Globoko pri Šmarju
 • Gornja vas
 • Grliče
 • Grobelce
 • Grobelno – del
 • Hajnsko
 • Jazbina
 • Jerovska vas
 • Ješovec pri Šmarju
 • Kamenik
 • Konuško
 • Koretno
 • Korpule
 • Kristan Vrh
 • Krtince
 • Laše
 • Lekmarje
 • Lemberg pri Šmarju
 • Lipovec
 • Mala Pristava
 • Mestinje
 • Močle
 • Nova vas pri Šmarju
 • Orehovec
 • Pečica
 • Pijovci
 • Platinovec
 • Polžanska Gorca
 • Polžanska vas
 • Predel
 • Predenca
 • Preloge pri Šmarju
 • Pustike
 • Rakovec
 • Senovica
 • Sladka Gora
 • Sotensko pri Šmarju
 • Spodnja Ponkvica
 • Spodnje Mestinje
 • Spodnje Selce
 • Spodnje Tinsko
 • Stranje
 • Strtenica
 • Sveti štefan
 • Šentvid pri Grobelnem
 • Šerovo
 • Škofija
 • Šmarje pri Jelšah
 • Topolovec
 • Vinski vrh pri Šmarju
 • Vodenovo
 • Vrh
 • Vršna vas
 • Zadrže
 • Zastranje
 • Završe pri Grobelnem
 • Zgornje Tinsko
 • Zibika
 • Zibiška vas.