GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V službi za skupne zadeve opravljamo naslednje naloge:

  • svetovanje strankam in nudenje splošnih informacij o urejanju upravnih zadev pri upravni enoti,
  • upravne overitve podpisov, fotokopij oz. prepisov in garantnih pisem,
  • izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
  • izdaja izpisov iz zemljiške knjige.