Skoči do osrednje vsebine

Občine in naselja Upravne enote Slovenske Konjice

Naselja upravne enote

Občina Slovenske Konjice obsega 57 naselij:

 • Bezina, 
 • Blato, 
 • Brdo, 
 • Breg pri Konjicah, 
 • Brezje pri Ločah, 
 • Dobrava pri Konjicah, 
 • Dobrnež, 
 • Draža vas, 
 • Gabrovlje, 
 • Gabrovnik, 
 • Kamna Gora, 
 • Klokočovnik, 
 • Koble, Kolačno, 
 • Konjiška vas, 
 • Kraberk, Ličenca, 
 • Lipoglav, 
 • Loče, 
 • Mali Breg, 
 • Mlače, 
 • Nova vas pri Konjicah, 
 • Novo Tepanje, 
 • Ostrožno pri Ločah, 
 • Penoje, 
 • Perovec, 
 • Petelinjek pri Ločah, 
 • Podob, 
 • Podpeč ob Dravinji, 
 • Polene, 
 • Preloge pri Konjicah, 
 • Prežigal, 
 • Selski Vrh, 
 • Slovenske Konjice, 
 • Sojek, 
 • Spodnja Pristava, 
 • Spodnje Grušovje, 
 • Spodnje Laže, 
 • Spodnje Preloge, 
 • Spodnji Jernej, 
 • Stare Slemene, 
 • Strtenik, 
 • Suhadol, 
 • Sveti Jernej, 
 • Škalce, 
 • Škedenj, 
 • Špitalič pri Slovenskih Konjicah, 
 • Štajerska vas, 
 • Tepanje, 
 • Tepanjski Vrh, 
 • Tolsti Vrh, 
 • Vešenik, 
 • Zbelovo, 
 • Zbelovska Gora, 
 • Zeče, 
 • Zgornja
 • Pristava, 
 • Zgornje Laže, 
 • Žiče.

Občina Zreče obsega 25 naselij:

 • Bezovje nad Zrečami, 
 • Boharina,
 • Bukovlje, 
 • Dobrovlje, 
 • Čretvež, 
 • Črešnova, 
 • Gorenje pri Zrečah, 
 • Gornja vas, Gračič, 
 • Koroška vas na Pohorju, 
 • Križevec, Lipa, 
 • Loška Gora pri Zrečah, 
 • Mala Gora, 
 • Osredek pri Zrečah, 
 • Padeški Vrh, 
 • Planina na Pohorju, 
 • Polajna, 
 • Radana vas, 
 • Resnik, 
 • Rogla, 
 • Skomarje, 
 • Spodnje Stranice, 
 • Stranice, 
 • Zabork, 
 • Zlakova, 
 • Zreče.

Občina Vitanje obsega 8 naselij:

 • Brezen,
 • Ljubnica,
 • Spodnji Dolič,
 • Stenica,
 • Hudinja,
 • Paka,
 • Vitanje,
 • Vitanjsko Skomarje.