Skoči do osrednje vsebine

Občine in naselja Upravne enote Slovenske Konjice

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Naselja upravne enote

Občina Slovenske Konjice obsega 57 naselij:

 • Bezina, 
 • Blato, 
 • Brdo, 
 • Breg pri Konjicah, 
 • Brezje pri Ločah, 
 • Dobrava pri Konjicah, 
 • Dobrnež, 
 • Draža vas, 
 • Gabrovlje, 
 • Gabrovnik, 
 • Kamna Gora, 
 • Klokočovnik, 
 • Koble, Kolačno, 
 • Konjiška vas, 
 • Kraberk, Ličenca, 
 • Lipoglav, 
 • Loče, 
 • Mali Breg, 
 • Mlače, 
 • Nova vas pri Konjicah, 
 • Novo Tepanje, 
 • Ostrožno pri Ločah, 
 • Penoje, 
 • Perovec, 
 • Petelinjek pri Ločah, 
 • Podob, 
 • Podpeč ob Dravinji, 
 • Polene, 
 • Preloge pri Konjicah, 
 • Prežigal, 
 • Selski Vrh, 
 • Slovenske Konjice, 
 • Sojek, 
 • Spodnja Pristava, 
 • Spodnje Grušovje, 
 • Spodnje Laže, 
 • Spodnje Preloge, 
 • Spodnji Jernej, 
 • Stare Slemene, 
 • Strtenik, 
 • Suhadol, 
 • Sveti Jernej, 
 • Škalce, 
 • Škedenj, 
 • Špitalič pri Slovenskih Konjicah, 
 • Štajerska vas, 
 • Tepanje, 
 • Tepanjski Vrh, 
 • Tolsti Vrh, 
 • Vešenik, 
 • Zbelovo, 
 • Zbelovska Gora, 
 • Zeče, 
 • Zgornja
 • Pristava, 
 • Zgornje Laže, 
 • Žiče.

Občina Zreče obsega 25 naselij:

 • Bezovje nad Zrečami, 
 • Boharina,
 • Bukovlje, 
 • Dobrovlje, 
 • Čretvež, 
 • Črešnova, 
 • Gorenje pri Zrečah, 
 • Gornja vas, Gračič, 
 • Koroška vas na Pohorju, 
 • Križevec, Lipa, 
 • Loška Gora pri Zrečah, 
 • Mala Gora, 
 • Osredek pri Zrečah, 
 • Padeški Vrh, 
 • Planina na Pohorju, 
 • Polajna, 
 • Radana vas, 
 • Resnik, 
 • Rogla, 
 • Skomarje, 
 • Spodnje Stranice, 
 • Stranice, 
 • Zabork, 
 • Zlakova, 
 • Zreče.

Občina Vitanje obsega 8 naselij:

 • Brezen,
 • Ljubnica,
 • Spodnji Dolič,
 • Stenica,
 • Hudinja,
 • Paka,
 • Vitanje,
 • Vitanjsko Skomarje.