Skoči do osrednje vsebine

Občina Oplotnica obsega 21 naselij:

 • Božje,
 • Brezje pri Oplotnici,
 • Čadram,
 • Dobriška vas,
 • Dobrova pri Prihovi,
 • Gorica pri Oplotnici,
 • Koritno,
 • Kovaški vrh,
 • Lačna Gora,
 • Malahorna,
 • Markečica,
 • Okoška gora,
 • Oplotnica,
 • Pobrež,
 • Prihova,
 • Raskovec,
 • Straža pri Oplotnici,
 • Ugovec,
 • Zgornje Grušovje,
 • Zlogona Gora,
 • Zlogona vas.

 Občina Slovenska Bistrica obsega 80 naselij:

 • Bojtina,
 • Brezje pri Slovenski  Bistrici,
 • Bukovec,
 • Cezlak,
 • Cigonca,
 • Črešnjevec,
 • Devina,
 • Dolgi Vrh,
 • Drumlažno,
 • Farovec,
 • Fošt,
 • Frajhajm,
 • Gabrnik,
 • Gaj,
 • Gladomes,
 • Globoko,
 • Hošnica,
 • Hrastovec,
 • Jelovec,
 • Ješovec,
 • Jurišna vas,
 • Kalše,
 • Kebelj,
 • Klopce,
 • Kočno ob Ložnici,
 • Kočno pri Polskavi,
 • Korplje,
 • Kostanjevec,
 • Kot,
 • Kovača vas,
 • Križni Vrh,
 • Laporje,
 • Leskovec,
 • Levič,
 • Lokanja vas,
 • Lukanja,
 • Malo Tinje,
 • Modrič,
 • Nadgrad,
 • Ogljenšak,
 • Ošelj,
 • Planina pod Šumikom,
 • Podgrad,
 • Pokoše,
 • Pragersko,
 • Preloge,
 • Prepuž,
 • Pretrež,
 • Razgor,
 • Rep,
 • Ritoznoj,
 • Sele pri Polskavi,
 • Sevec,
 • Slovenska Bistrica,
 • Smrečno,
 • Spodnja Ložnica,
 • Spodnja Nova vas,
 • Spodnja Polskava,
 • Spodnje Prebukovje,
 • Stari Log,
 • Šentovec,
 • Šmartno na Pohorju,
 • Tinjska Gora,
 • Trnovec,
 • Turiška vas na Pohorju,
 • Urh,
 • Veliko Tinje,
 • Videž,
 • Vinarje,
 • Visole,
 • Vrhloga,
 • Vrhole pri Laporju,
 • Vrhole pri Slovenskih Konjicah,
 • Zgornja Bistrica,
 • Zgornja Brežnica,
 • Zgornja Ložnica,
 • Zgornja Nova vas,
 • Zgornja Polskava,
 • Zgornje Prebukovje,
 • Žabljek.

Občina Poljčane obsega 18 naselij:

 • Brezje pri Poljčanah,
 • Čadramska vas,
 • Globoko ob Dravinji,
 • Hrastovec pod Bočem,
 • Krasna,
 • Križeča vas,
 • Ljubično,
 • Lovnik,
 • Lušečka vas,
 • Modraže,
 • Novake,
 • Podboč,
 • Poljčane,
 • Spodnja Brežnica,
 • Spodnje Poljčane,
 • Stanovsko,
 • Studenice,
 • Zgornje Poljčane.

 Občina Makole obsega 13 naselij:

 • Dežno pri Makolah,
 • Jelovec pri Makolah,
 • Ložnica,
 • Makole,
 • Mostečno,
 • Pečke,
 • Savinsko,
 • Stari Grad,
 • Stopno,
 • Stranske Makole,
 • Strug,
 • Štatenberg,
 • Varoš.